Periyodik Özelliklerin Değişimi: Atom Yarıçapı


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Atomun yapısında yoğun bir çekirdek ve çekirdek etrafında elektron bulutu vardır. Elektron bulutunda elektronları yoğun olarak bulunduğu bölgeler vardır. Bir atom da atom çekirdeği ile çekirdekten en uzaktaki elektron arasındaki uzaklık atom yarıçapı olarak tanımlanır.

Atom yarıçapı atom çekirdeği ile en dıştaki elektron arasındaki mesafedir.

Bir atomun hacmi, atom yarıçapı ile doğru orantılı olduğu için atom yarıçapı aynı zamanda atom hacmi gibi kullanılır. Atom hacmi çekirdek ve elektron sayısı ile ilgilidir. Atom hacminin değişim eğilimi periyot ve gruplarda farklı şekillerde gerçekleşir.

  • Aynı grupta aşağı doğru inildikçe atom hacmi artar.

Aynı grupta aşağıya doğru inildikçe periyot numarası ve katman sayısı artar. Katman sayısının artması atom yarıçapının da artması anlamına gelir. 1A grubunda çap değişimi yukarıdaki tabloda verilmiştir.

  • Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe atom hacmi küçülür.

Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe katman sayısında bir değişme olmaz. Ancak çekirdekteki proton sayısı ve katmanlardaki elektron sayısı sağa doğru gittikçe artar. Proton sayısı arttıkça, elektrona uygulanan çekirdek çekimi artar. Yörünge sayısı değişmeden proton çekiminin artması çapın küçülmesine neden olur. 3. periyottaki elementlerin çaplarındaki değişme yukarıdaki tabloda verilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar