HAREKET: Sabit kabul edilen bir noktaya göre yer değişikliğine “hareket” denir. Hareketi inceleyen fiziği alt dalına “mekanik” denir. Mekanik iki bölümden oluşur.
Kinematik: Hareketin sebebini araştırmadan yalnız hareketi inceleyen bölümdür.
Dinamik: Hareketle birlikte hareketin sebebini inceleyen bölümdür.
Fizikte hareket üçe ayrılır.
Öteleme Hareketi: Doğrusal yörüngede dönmeden ilerleyen cismin hareketine denir.
Dönme Hareketi: Sabit bir noktada etrafında dönen cismin hareketine denir.
Titreşim Hareketi: İleri geri salınım yapan cismin hareketine denir.
Bu bölümde yalnızca öteleme hareketini inceleyeceğiz.

HAREKETİN TEMEL KAVRAMLARI

Konum: Bir cismin seçilen bir başlangıç noktasına göre yönlü uzaklığına “cismin konumu” denir. Konum, yönü ve büyüklüğü olduğu için vektörel büyüklüktür. Genel olarak x ile gösterilir. Konum vektörü; başlangıç noktasını cismin bulunduğu noktaya birleştiren vektördür.

Yer değiştirme: Bir cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki vektörel uzunluğa “cismin yer değiştirmesi” denir. Bir cismin konumundaki değişim onun yer değiştirmesi olarak tanımlanır.

Alınan Yol: Hareket eden bir cismin hareketi sırasında izlediği yörüngenin uzunluğuna “alınan yol” denir. Yol skaler bir büyükIüktür.
A noktasından harekete başlayan bir hareketli önce 3 m yol alıp B noktasına daha sonra 4 m yol alıp C noktasına ulaşmaktadır. Hareketli 7 m yol almış ve 5 m yer değiştirmiştir. Bir cisim hareket ederken yön değiştirmiyorsa cismin aldığı yol yer değiştirmesine eşittir. Cisim hareket ederken yön değiştirirse cismin aldığı yol yer değiştirmesinden farklıdır.

Ortalama hız: Sürekli sabit hızla hareket etmeyen hızı değişen hareketlinin her hangi bir andaki hızına “ani hız (anlık hız)” veya “anlık sürat” denir. Ancak hareketlinin, hareket süresi için ortalama hızından söz edilir. Hareket boyunca, toplam yer değiştirmenin geçen zamana oranı “ortalama hızı” verir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar