Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı
 • Bir cümlede birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:
  Heyecanlı, aktif, dinamik gençler istiyorum.
  Ahmet’in annesi, babası, arkadaşları sevinç içindeydi.
  Yerliden, yolcudan, memurdan her çeşit müşterisi vardı.
 • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:
  Bir varmış, bir yokmuş.
  Buluştuk, konuştuk, anlaştık.
  Yaşlı bir adam içeri girdi, yerine oturdu.
 • Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur:
  Bir adım, bir adım ötede şehir.
  (Ahmet Kutsi Tecer)
 • Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur:
  Hayat, göz göze gelmek ve göz göze gelmemek Salıncaklanması arasında geçer.
  (Çetin Altan)
 • Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur:
  Ben sana bunları, aslında anlatmayı düşünmüyordum, anlatmaya karar verdim.
  Bu soruyu Ahmet, sınıfın en çalışkan öğrencisi, bile çözemedi.
  Antalya’yı, doğduğum kenti, öylesine özledim ki…
 • Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:
  Akşam, yine akşam, yine akşam,
  Göllerde bu dem bir kamış olsam!
  (Ahmet Haşim)
 • Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur:
  Bursa’ya yarın gideceğim, demişti.
  Bunları kesinlikle ben koymadım masaya, diyordu.
 • Konuşma çizgisinden önce konur:
  Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,
  – Bu anahtar köşkü de açar, dedi.
  (Ömer Seyfettin)
 • Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur:
  Peki, onu biz çağırırız.
  Olur, ben de sizinle gelirim.
  Hayhay, memnun oluruz.
  Haydi, hemen yola çıkalım.
  Evet, otuz seneden beri aynı sorunu tartışıyoruz.
 • Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
  Genç, adama bir şeyler sorup yoluna devam etti.
  O, evin çevresinde dolaşmayı çok seviyormuş.
  Küçük, meşelerden birinin ardında gizlenmişti.
 • Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:
  Beyler, bu durum hepimize açık bir meydan okumadır.
  Sevgili Kardeşim,
  Değerli Arkadaşım,
  Sayın Başkan,
 • Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur:
  38,6 (otuz sekiz tam, onda altı), 25,33 (yirmi beş tam, yüzde otuz üç), 0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş).
 • Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:
  Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.
 • Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur:
  Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar