Direncin Bağlı Olduğu Değişkenler
Bir iletkenin direnci;
Yapıldığı maddenin öz direnci (p) ile doğru,
Uzunluğu (ö) ile doğru,
Kesit alanı (S) ile ters orantılıdır.
Öz direnç maddenin cinsine bağlı bir katsayıdır. Öz direnç birimi ohm-metre (Q-m) dir.
Bir iletkenin direnci aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
Elektrik devrelerinde kullanılan, değeri değiştirilebilen dirençlere reosta adı verilir.
Reostanın yapısı ve elektrik devrelerinde gösterilmesi şekildeki gibidir. Fleostanın sürgüsü 1 yönünde hareket ettirilirse direnç artar, 2 yönünde hareket ettirilirse direnç azalır.
İletken sıvı ve gaz ortamlardaki elektrik akım şiddeti hesaplanırken, birim zamanda bir yönde geçen pozitif yük miktarı ile zıt yönde geçen negatif yük miktarının mutlak değerleri toplanır, cebirsel işlem yapılmaz.

Soru: Bir iletkende, serbestçe hareket ederek akım oluşturan, farklı özellikteki K, L, M taneciklerinin hareketi şekildeki gibi modellenmiştir. Buna göre,
l. Elektrik akımı 1 yönündedir.
ll. K taneciği pozitif yüklü bir iyondur.
lll. L taneciği negatif yüklü bir iyondur.
yargılarından hangileri doğru olabilir?

Soru: l. Akım elektrik devre elemanları tarafından tüketilir.
ll. Elektrik akımı pilin pozitif kutbundan negatif kutbuna doğru gösterilir.
lll. Elektrik akımı protonların hareketi ile oluşur.
IV. Akım pilin pozitif ve negatif kutbundan çıkıp ampul
üzerinde çarpışır.
Yukarıdaki yargılardan hangileri yanjışm?

Soru: l. Ampermetrenin direnci çok küçük olup pratikte sıfır kabul edilir.
ll. Voltmetrenin direnci çok büyük olup üzerinden hiç akım geçmediği kabul edilir.
III. Ampermetre devreye seri, voltmetre ise paralel bağlanır.
Ampermetre ve Voltmetre ile ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

Soru: I. Ampermetre temel bir büyüklüğü ölçer.
II. Voltmetretüretilmiş bir büyüklü ‘
III. Ohmmetre türetilmiş bir büyüklüğü ölçer.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Soru: l. Katılarda elektrik akımı elektronların hareketi ile sağlanır.
II. Elektrik akımının yönü elektronların hareket yönünün zıt yönü olarak kabul edilmiştir.
III. Plazmalarda elektrik iletilir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Soru: I. Voltmetre
II. Ampermetre
III. Direnci sıfırdan farklı olan reosta
Yukarıdakilerden hangileri elektrik devresindeki bir devre elemanına paralel bağlandığında devre elemanı kısa devre olur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar