Odak Uzaklığı Nelere Bağlıdır, Odak Uzaklığını Etkileyen Faktörler 10. Sınıf Fizik


Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Fizik, Optik

Odak Uzaklığı Nelere Bağlıdır?

Mercekler iki eğri yüzeyin birleşimi ile oluştuğundan merceklerin odak uzaklığını belirleyen niceliklerdendir. Bu nedenle yüzeylerin eğrilik yarıçapları (R1 ve R2) odak uzaklığını etkilemektedir. Merceklerde ışığın kırılması olayı gerçekleştiğinden kırılmada et kili olan faktörler merceklerin odak uzaklığını da etkiler.

Odak Uzaklığını Etkileyen Faktörler

Gönderilen ışığın rengi, ortamın kırıcılık indisi ve merceğin yapıldığı maddenin cinsi odak uzaklığını etkiler. Gönderilen ışığın rengini dalga boyu ile tespit ederiz. Dalga boyu büyük olan ışık için odak uzaklığı da büyük olur. Ortamın ve merceğin kırıcılık indisleri de odak uzaklığını etkiler. Merceğin kırıcılık indisi dış ortamınkinden büyük olduğu sürece mercek kendi karakterini gerçekleştirir. Ancak dış ortamın kırıcılık indisi daha büyükse mercek karakter değiştirir. Yani ince kenarlı mercek kalın kenarlı gibi, kalın kenarlı mercek ince kenarlı gibi davranır.

 

Şekilde merceğin asal ekseninin üstü X ortamı, altı Y ortamı ile kapatıldığında ışınların izlediği yol verilmiştir. nM > nX olduğundan I1 ışını ince kenarlı mercekte kırılıyor gibi davranmıştır. nY > nM olduğundan I2 ışını kalın kenarlı mercekte kırılıyor gibi davranmıştır. Yani mercek karakter değiştirmiştir.

İnce Kenarlı Mercekte Görüntü konusuna gitmek için tıklayın] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar