Yaylarda Atmanın Yansıması ve İletilmesi


Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Dalgalar, Fizik

Bir ağır ve bir hafif yay uçlarından birleştirilerek herhangi birinden bir atma oluşturulduğunda, ek yerine ulaşan atmanın bir kısmı yansır, bir kısmı iletilir.

İnce Yaydan Kalın Yaya Gönderilen Atmanın Yansıma ve iletilmesi

 • İnce yaydan kalın yaya gelen bir atma için kalın yay sabit uç gibi davranır.
 • Gelen atma baş yukarı ise, yansıyanı baş aşağı olur.
 • Her durumda gelen atma aynı şekilde iletilir. Bu nedenle gelen atma yine baş yukarı bir atma olarak iletilir.

 • Gelen atma baş aşağı ise iletileni baş aşağı, yansıyanı baş yukarı olur.

 • Gelen atma ile yansıyan atma aynı yayda oldukları için hızları eşittir.
 • İletilen atma kalın yayda olduğu için iletilen atmanın hızı, ince yaydaki gelen ve yansıyan atmanın hızından küçüktür.
 • Gelen atmaya verilen enerji atma iletilirken ve yansırken iletilen ve yansıyan atmalar arasında paylaşılır.
 • Gelen atmanın genliği her zaman yansıyan ve iletilen atmanın genliklerinden büyüktür.
 • Atmaların genişlikleri arasındaki ilişki hızları arasındaki ilişki gibidir. Yani gelen ve yansıyan atmanın genişliği eşit, iletilenin genişliğinden büyüktür.
 • Yansıyan ve iletilen atmaların genlikleri arasında yayların kalınlıkları oranına bağlı olarak üç ihtimal olabilir.

Örnek:

Kalın Yaydan İnce Yaya Gönderilen Atmanın Yansıma ve iletilmesi

 • Kalın yaydan ince yaya gelen bir atma için ince yay serbest uç gibi davranır.
 • Gelen atma baş yukarı ise, yansıyanı da baş yukarı olur.
 • Her durumda gelen atma aynı şekilde iletilir. Bu nedenle gelen atma yine baş yukarı bir atma olarak iletilir.

 • Gelen atma baş aşağı ise iletileni de baş aşağı, yansıyanı da baş aşağı olur.

 • Gelen atma ile yansıyan atmanın hızları eşittir.
 • İletilen atma ince yayda olduğu için iletilen atmanın hızı, kalın yaydaki gelen ve yansıyan atmanın hızından büyüktür.
 • Gelen atmaya verilen enerji atma iletilirken ve yansırken iletilen ve yansıyan atmalar arasında paylaşılır.
 • Gelen atmanın genliği her zaman yansıyan ve iletilen atmanın genliklerinden büyüktür.
 • Atmaların genişlikleri arasındaki ilişki hızları arasındaki ilişki gibidir. Yani gelen ve yansıyan atmanın genişliği eşit, iletilenin genişliğinden küçüktür.
 • Yansıyan ve iletilen atmaların genlikleri arasında yayların kalınlıkları oranına bağlı olarak üç ihtimal olabilir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar