Pillerin Yapısı ve Ömrü

Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Fizik

Pillerin Yapısı

Piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirmemize yarayan sistemlerdir. Bildiğimiz tüm pillerin yapılış şekli temelde aynıdır. Tüm pillerde ortak olan taraf iletken bir sıvı içerisine batırılmış olan iki iletken çubuktur. Sıvıya daldırılan metal çubuklara elektrot, iletken sıvıya da elektrolit adı verilir. Elektrotlardan bir tanesi pozitif elektrikle yüklenirken diğeri de negatif elektrik ile yüklenir. Pozitif elektrik yüklü olan elektrota anot, pozitif olan diğerine de katot adı verilir. Anot ile Katot arasındaki yük farkı arttıkça pildeki elektronların akış hızları da artar. Bu şekilde piller elektrik devrelerinde akım üretmiş olurlar.

Üreteçlerin (Pillerin) Ömrü

Üreteçlerin yapılış anındaki maddelere ve boyutlarına bağlı olarak bir ömrü vardır. Pilin ömrü ampersaat birimi cinsinden ifade edilir. 100 ampersaat denildiğinde 1A akımı 100 saat, 5 amper akımı 20 saat çektiğimizde ömrü bitecek demektir. Pilden çok akım çekildiğinde ömrü az, az akım çekildiğinde ömrü çok olur. Üretecin ömrü üreteçten çekilen akımla ters orantılıdır.

Şekil I deki devrede ana koldan geçen akım i, şekil II deki ise i / 2 dir. Bu durumda X üretecinden birim sürede i akımı çekilirken Y üretecinden i / 2 akımı çekilmiş olur. Bu durumda X üretecinin ömrü Y üretecinin ömrünün yarısı kadardır.

Özdeş üreteçlerle oluşturulmuş Şekil I deki devrede ana koldan i akımı geçerken X ve Y üreteçlerinden ayrı ayrı i / 2 akımı geçer. Şekil II deki devrede ana koldan 2i akımı geçer ve bu akım Z ve K den aynı oranda çekilir. Bu durumda X üretecinden i / 2, Z üretecinden 2i akımı çekildiğinden X üretecinin ömrü Z üretecinin ömrünün 4 katı olur.

Elektriksel Enerji ve Güç konusuna gitmek için tıklayın.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar