Göz Kusurları: Astigmat, Miyop ve Hipermetrop 10. Sınıf Fizik


Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Fizik

Yakınsama: Bir merceğin metre cinsinden odak uzaklığının tersine, 0 merceğin yakınsaması denir. Bir merceğin yakınsaması,

bağıntısı ile bulunur. İnce kenarlı mercekler için f odak uzaklığı (+), kalın kenarlı mercekler için ise (-) alınır. Yakınsama birimi SI birim sisteminde diyoptri’dir. Yakınsama gözlük camının numarası olarak da kullanılır. Birden fazla mercekten oluşan mercek sistemlerinin yakınsaması ise,

Göz Kusurları

1. Hipermetrop: Bireyler uzağı iyi görür, yakını iyi göremez. Göz yuvarlağı, optik eksene dik uzanmıştır. Bu yüzden gözün optik eksen doğrultusundaki çapı normalden kısadır. Görüntü retinanın arkasına düşer. Mercek normalden incedir. İnce kenarlı mercekle düzeltilebilir.

2. Miyop: Bireyler yakını iyi görür, uzağı iyi göremez. Göz yuvarlağı, optik eksene paralel uzanmıştır. Bu yüzden gözün çapı normalden uzundur. Görüntü retinanın önüne düşer. Kalın kenarlı mercekle düzeltilebilir.

3. Prespitlik: Yaşlandıkça ortaya çıkar. Merceğin esnekliğini kaybetmesiyle oluşur. Bu kişiler 40 cm`den yakını iyi göremezler. İnce kenarlı mercek ile düzeltilebilir.

4. Astigmatlık (kornea çarpılması): Gelen ışınlar bir noktada toplanırlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar