Soru: Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Her titreşim bir dalga hareketi oluşturur.
B) Dalga hareketi gözlemlenebilen hareket çeşitlerinden biridir.
C) Dalga hareketinin oluşumu titreşim hareketi ile gerçekleşir.
D) Dalga hareketinde titreşim ile oluşan sarsıntı ortamda iletilir.
E) Dalgaların; frekans, periyot, hız gibi ölçülebilir büyüklükleri vardır.

Soru: I. Dalgaların üretilmesi için enerji gereklidir.
II. Bazen birtaş, bazen bir kuş dalga kaynağı olabilir.
III. Dalgalar gözle görülemez.
Yukarıda verilenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I doğrudur.
B) Yalnız II doğrudur.
C) I ve II doğru, III yanlıştır.
D) Her üçü de doğrudur.
E) Her üçü de yanlıştır.

Soru: Aynı ortamda eşit sürede elde edilmiş K ve L dalgaları şekildeki gibidir. Buna göre,
I. L dalgasının dalga boyu, K dalgasının dalga boyunun iki katına eşittir.
II. K dalgasının frekansı, L dalgasının frekansının iki katına eşittir.
III. Dalgaların genlikleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve ll
D) I ve III E) II ve III

Soru: Dalga hızının sabit olduğu bir ortamda dalga tepeleri arasındaki uzaklık iki katına çıkarıldığına göre, dalgaların frekansı için ne söylenebilir?
A) Yarıya indirilmiştir.
B) Değiştirilmemiştir.
C) İki katına çıkarılmıştır.
D) Dörtte birine indirilmiştir.
E) Dört katına çıkarılmıştır.

Soru: Gergin bir yaydaki atmanın hızının büyüklüğünü,
l. yayın birim uzunluğunun kütlesi,
ll. yayı geren kuvvetin büyüklüğü,
III. ortamın yer çekimi ivmesi
niceliklerinden hangileri etkiler?
A) Yalnız ll B) I ve ll C) l ve III
D) II ve III E) I, II ve III

Soru: I. Atma anlık bir dalga parçasıdır.
II. Dalgaların özelliklerini incelemek için atmalardan yararlanılır.
III. Atmanın hızı yayın birim uzunluğunun kütlesine bağlıdır.
Yukarıda verilenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I doğrudur.
B) Yalnız II doğrudur.
C) I ve II doğru, III yanlıştır.
D) Her üçü de doğrudur.
E) Her üçü de yanlıştır.

Soru: Titreşim doğrultusunun yayılma doğrultusuna dik olduğu dalgalara ………………. dalga denir. Titreşim doğrultusunun yayılma doğrultusuna paralel olduğu dalgalara ………………. dalga denir. Tek titreşim enerjisi ile elde edilmiş dalga parçasına ……………… denir.
Yukarıdaki paragrafı doğru olarak tamamlayacak kelimeler sırası ile aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Enine , mekanik, atma
B) Boyuna, enine, atma
C) Enine , boyuna, atma
D) Atma, elektromanyetik, enine
E) Mekanik, enine, boyuna


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar