Kalıtımın Genel İlkeleri 10. sınıf biyoloji

Kalıtımın Genel İlkeleri 10. sınıf biyoloji

Kategoriler: 10. Sınıf Biyoloji, Biyoloji

Kalıtımın Genel Esasları

Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki Rolü


Bu konumuzda Kalıtımın Genel İlkeleri kısa özeti bulunmaktadır. Ayrıntılı konu anlatımı ve soru çözümleri için yukarıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Konunun altında ders videoları bulunmaktadır.

Bağımsız ve Bağlı Genlerde Gamet Oluşumu

Çok Alellik, Eş Baskınlık

Soy Ağacı Örneği

Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik konu anlatımı çözümlü sorular video 10. sınıf biyoloji Mendel Genetiği

Kalıtım Olasılık İlkeleri video 10. sınıf Hocalara Geldik

Kalıtım Olasılık İlkeleri Soru Çözümleri video 10. sınıf Hocalara Geldik

Mendel Çalışmaları – Monohibrit Çaprazlama video 10. sınıf Selin Hoca

Dihibrit Çaprazlama video 10. sınıf Selin Hoca

Kontrol Çaprazlaması, Eş Baskınlık, Eksik Baskınlık video 10. sınıf Hocalara Geldik

Soy Ağaçları 1 video 10. sınıf Selin Hoca

Soy Ağaçları 2 video 10. sınıf Selin Hoca

Çok Alellilik ve Kan Grupları video 10. sınıf Hocalara Geldik

Çok Alellilik ve Kan Grupları Soru Çözümleri video 10. sınıf Hocalara Geldik

Çok Alellilik – Kan Grupları video 10. sınıf Selin Hoca

Eşeye Bağlı Kalıtım video 10. sınıf Hocalara Geldik

Eşeye Bağlı Kalıtım video 10. sınıf Selin Hoca] }

Soru: Çiçek rengi açısından arı döl olan kırmızı çiçekli bir bitkinin kendi polenleriyle tozlaşmasından elde edilen tohumlar, uygun koşullarda çimlendirilmiş ve gelişmeleri izlenerek aşağıdaki durumlar tespit edilmiştir.
l. 30°C de çimlenip gelişenlerin hepsi beyaz çiçekler açmıştır.
II. Bazı tohumlar çimlenmiş ama çiçek açamamışlardır.
III. 15°C de çimlenerek gelişenlerin hepsi kırmızı çiçekler açmıştır.
IV. Karanlıkta çimlendirilip ışığa alınan fidelerin bir
kısmı yeşil renk oluşturamamış ve ölmüştür.
Buna göre, elde edilen yukarıdaki verilerden hangileri olayın modifikasyon olduğunu gösterir?
A) ı ve ıı B) ı ve ııı c) ıı ve ıv
D) ı, ıı ve ııı E) ıı, ııı ve ıv

Soru: Ortam koşullarının etkisiyle genlerin işleyişinde meydana gelen değişmelere “modifikasyon” denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi modifikasyona örnek Verilemez?
A) Tek yumurta ikizlerinde zeka seviyelerinin farklı olması
B) Ortanca bitkisinin asitli toprakta kırmızı, bazik toprakta mavi çiçek açması
C) Tek bir atadan eşeysiz üreme ile oluşan paramesyumlarda, beslenme düzeyine bağlı olarak farklı boy uzunluklarının görülmesi
D) Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi
E) Karahindiba bitkisi dağda yetiştirildiğinde kısa boylu ovada yetiştirildiğinde uzun boylu olması

Soru: Sirke sinekleri, düz veya kıvrık kanatlı olabilmektedir. Genotipinde kıvrık kanat geni bulunan larvalar 16°C de ğelişirse düz kanatlı, 25“C de gelişirse kıvrık kanatlı olmaktadır.
Bu olay aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Adaptasyon B) Gen mutasyonu
C) Fteplikasyon D) Modifikasyon
E) Cross-over

Soru: Pesesif bir genin etkisini fenotipte gösterebilmesi,
l. alel genlerden ikisinin de çekinik olması,
II. alel genlerden ikisinin de baskın olması,
Ill. alel genlerden birinin baskın diğerinin çekinik olması
durumlarından hangileri ile sağlanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız Il C) Yalnız III
D) l ve lI E) l ve lIl

Soru: Himalaya tavşanlarında vücudun beyaz bölgesinin soğuk tutulması sonucu siyah kılların çıkması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Genlerin işleyişinde meydana gelen bir değişmedir.
B) Genlerin etkisi yoktur.
C) Sadece çevrenin etkisi ile ortaya çıkmıştır.
D) Mutasyon sonucu gerçekleşmiştir.
E) Sadece genlerin etkisi ile ortaya çıkmıştır.

Soru: I. Kurak bölge bitkilerinin yaprak ve köklerinde su depo edilmesi
II. Çim böceklerinin, renklerinin yeşil olması
III. Ekvatoral bölgede yaşayan böceklerin, koyu renkli ve iri vücutlu olmaları
lV. DNA dizisinin bir etkenle değişmesi sonucu protein sentezinin durması
Yukarıda olaylardan hangileri canlıların yaşadığı ortama uyumunu sağlayan bir adaptasyon değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız III c) Yalnız IV
o) I ve IV E) IIIve IV


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar