Soru: Ökaryot bir hücreli canlılardan paramesyumun ikiye bölünerek üremesi sırasında;
I. DNA replikasyonu
II. İğ ipliklerinin oluşumu
III. Tetratların oluşması
IV. Çekirdek bölünmesi
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve IV E) I, III ve IV

Soru: İnsanda mayoz l ile ilgili olarak;
I. Haploit iki hücre oluşmasını sağlar.
II. Oluşan her hücrede her biri iki kromatitli 23 kromozom bulunur.
III. Oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinden farklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Soru: Normal bir hücre mayoz bölünme geçirirken;
I. DNA replikasyonunun gerçekleşmesi
II. Homolog kromozom çiftlerinin hücrenin ekvator düzleminde sıralanması
III. Kromatinlerin yoğunlaşarak görünür hâle gelmesi
IV. Krossing over olayının gerçekleşmesi
olayları hangi sırada gerçekleşir?

Soru: Mayoz bölünme;
I. Bakteri ve paramesyum gibi basit yapılı canlılarda kalıtsal varyasyonların oluşması
II. Bir türün nesilden nesile kromozom sayısının sabit kalması
III. Tür içinde yeni gen kombinasyonlarının oluşması
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar?

Soru: Bir canlının eşey ana hücresi mayoz bölünme geçiriyor ve mayoz I’in interfaz evresinde 48 kromatit meydana geliyor. Buna göre;
I. Mayoz I’in profaz evresinde oluşan tetrat sayısı
II. Bölünme tamamlandığında oluşan her bir hücredeki kromozom sayısı
aşağıdaki hangi seçenekte verildiği gibidir?

Soru: Diploit kromozom sayısı 32 olan bir hücre art arda 3 kez bölünüyor. Birinci bölünme sonucunda toplam 2 hücre, ikinci bölünme sonucunda toplam 4 hücre ve üçüncü bölünme sonucunda da toplam 16 hücre oluşuyor. Yukarıdaki evrelerden geçen bir hücrenin kromozom sayısında görülen değişmeler hangi grafikte gösterilmiştir?

Soru: Mitoz ve mayoz bölünmelerde;
I. Bölünme tamamlandığında bir hücreden iki hücrenin oluşması
II. Çekirdek zarının kaybolması
III. İğ ipliklerinin oluşması
IV. Bölünme sonucunda özdeş diploit hücrelerin oluşması
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?

Soru: Mayoz geçiren bitki hücrelerinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Tetratların oluşması
B) Kromozom sayısının yarıya inmesi
C) Çekirdek zarının erimesi
D) Homolog kromozomların parça değiştirmesi
E) Sentriyoller arasında iğ ipliklerinin oluşması

Soru: Bakterilerde gerçekleşen konjugasyon olayı ile ilgili olarak;
I. Sayısal artışa yol açar.
II. Eşey hücrelerin oluşması ve birleşmesiyle gerçekleşir.
III. Ortam koşullarına dayanıklı formların oluşmasına neden olabilir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar