Hücreler Neden Bölünür 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Hücre Bölünmeleri

Hücre Bölünmesinin Gerekliliği

NOT: Bu konuda,
– İnterfaz evresi öğrenilecektir.
– İnsanların ve diğer çok hücreli canlıların büyümesi ve gelişmesi için mitozun önemi sorgulanacaktır.
– Hücre bölünmesinin kontrolü ve bu kontrolün canlılar için önemi incelenecektir.
– Eşeysiz üreme çeşitleri incelenecektir.
– Eşeysiz üremenin tarımsal üretimdeki önemi belirtilecektir.HÜCRENİN BÖLÜNME NEDENLERİ

  • Belirli bir büyüklüğe ulaşan hücre bölünür. Hücrenin bölünme nedenleri şunlardır:
  • Hücrenin büyümesi sırasında çekirdek/sitoplazma oranı azalır. Bu durumda çekirdeğin hücreyi yönetmesi güçleşir. Bu olumsuzIuğun ortadan kalkabilmesi için hücre bölünür.
  • Hücrede büyüme sırasında hacim/yüzey oranı r3/r2 olarak değişmektedir (Orantısız büyüme gerçekleşmektedir.). Madde alışverişi ve hücredeki çeşitli metabolik artıkların hücreden uzaklaştırılması olayları zorlaşır. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilmek için hücre bölünür.

Hücre bölünmesi,
– çevresel faktörler
– hormonlar
faktörlerinden etkilenebilir.

Hücrenin bölünebilmesi için hücre büyüklüğünün artmasının yanısıra çekirdek DNA’sının kendini eşlemesi gerekmektedir.

Bilim insanları amibin bölünmesini gözlemleyebilmek amacı ile bazı deneyler yapmışlardır.
I. Bölünme olgunluğuna erişmemiş amibin sitoplazması kesilirse amibin bölünmediği görülmüştür. (Deney 1)
II. Bölünme olgunluğuna erişmiş kontrol grubunu oluşturan amibin bölünebildiği görülmüştür. (Deney 2)
III. Bölünme olgunluğuna erişmiş ve sitoplazması bölünme büyüklüğüne erişmiş bir amipte sitoplazmanın bir bölümünün kesilmesi amibin bölünmesini engelleyememiştir. (Deney 3)Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi