Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an-ı Kerim

Vahiy: Gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, anlamlarına gelir. Allah’ın mesajlarının Cebrail isimli melek aracılığıyla peygamberlere indirilmesine denir.

Son ilahi kitap ve İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Kıyamete kadar da bozulmadan insanlara rehberlik etmeye devam edecektir. Kur’an, insanın yaratılış amacından, ölümden sonra ne olacağına dair birçok konuda bilgiler verir. İnsanın Allah’ı tanıyıp ona iman ve ibadet etmesi istenir.

Vahiy, Hz. Peygamber’in vefatına kadar gelmeye devam ettiği için onun döneminde Kur’an—ı Kerim bir kitap hâline getirilmemiştir. Savaşlar sonucunda Kur’an—ı Kerim’i ezbere bilen çok sayıda sahabe şehit olunca Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir’e Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi gerektiğini söylemiş, Hz. Ebu Bekir de bu konuda Zeyd bin Sabit’i görevlendirmiştir. Zeyd’in başkanlığındaki komisyonla Kur’an-ı Kerim tek bir nüsha olarak kitap hâline getirilmiştir. Mushaf adı verilen bu nüsha Hz. Ebu Bekir’e teslim edilmiştir. Hz. Osman’ın halifeliği döneminde ise Kur’an çoğaltıldı. İslam coğrafyasının genişlemesi, Müslüman nüfusun artması ve Kur’an’ın doğru bir kaynaktan farklı beldelere ulaştırılması amacıyla Kur’an-ı Kerim çoğaltılmıştır. Yine Hz. Zeyd’in başkanlık ettiği bir heyet, ilk Kur’an nüshasından yedi adet çoğaltarak önemli şehirlere gönderdi.

2. Kur’an-ı Kerim’in Tarihi

Kur’an—ı Kerim, 610 yılının ramazan ayında indirilmeye başlanmış, peygamberimizin vefat ettiği 632 yılına kadar 23 yıl boyunca ayet ayet, sure sure indirilişi sürmüştür. İlk vahyin Kadir Gecesi’nde indirildiği de Kur’an-ı Kerim’de ifade edilmiştir.

İndiriliş sürecinin uzun olması ve bazı ayetlerin bir olay üzerine inmesi, Kur’an’ın ezberlenmesi ve yazılmasını kolaylaştırmıştır.

Kur’an—ı Kerim’in ayetleri, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren vahiy kâtipleri tarafından kâğıt, hurma yaprağı, ağaç kabuğu ince yassı taşlar vb. çeşitli malzemeler üzerine yazılmış ve pek çok sahabe tarafından ezberlenmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed (s.a.v.), her yıl ramazan ayında, vahiy meleği Cebrail ile o güne kadar inen ayetleri karşılıklı okuyarak bir bakıma sağlamasını yapmışlardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar