İlk Türk Devletlerinin Ticari Politikaları


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Orta Çağ'da Dünya, Tarih

  • İlk Türk devletlerinde ticaret, büyük ölçüde mal karşılığında başka bir mal verilme şeklindeki “takas” ya da “değiş tokuş” esasına dayanıyordu.
  • Türkler, atın yanı sıra kıymetli madenlerden yapılmış çeşitli kap kacakları ticaret faaliyetlerinde bir tür ödeme aracı olarak kullanmışlardır.
  • Türkler; Bizans, Çin ve Sasani gibi komşu ülkelerden vergi, haraç ve savaş tazminatı adı altında elde ettikleri paraları da ticaret faaliyetlerinde kullanmışlardır. Türkler, diske benzeyen bu gümüş paralara “satin” adını vermişlerdir.
  • Milletlerarası ticarette Türkler, genellikle Soğdlu tacirleri himayelerine alarak onların deneyimlerinden yararlanmışlardır. Bununla birlikte zamanla Hun, Kök Türk, Uygur devletlerinde de tüccar grupları oluşmuştur.
  • Yabancı tacirlerin (Soğdlular ve Araplar gibi) Türk ülkesinde temsilcilikleri olduğu gibi Türk tüccarlar da yabancı ülkelerde temsilcilikler açmıştır.
  • Doğu-batı, kuzey-güney ticaretinde toprakları aracı konumunda olan Türk devletleri gelip geçen kervanlardan “geçiş vergisi” almıştır. Bu sayede özellikle Çin ipeğinin Batı’ya satışından önemli kazançlar sağlamışlardır. Türkler kervanların ülkelerinden geçiş güvenliğini sağlamışlar, konaklama ihtiyaçları için kervansaraylara benzer yapılar inşa etmişlerdir.
  • İpek Yolu, çok erken dönemlerden itibaren Türklerin sahip olduğu topraklardan geçmiştir. İpek Yolu’nda ticaretin çok iyi ve bol kazançlı olması Türklerle komşuları arasında mücadelelere sebep olmuştur.

Bilgi: İpek Yolu, Uzak Doğu’dan Ön Asya ve Akdeniz’e kadar çok geniş bir bölgeyi birbirine bağlayan ekonomi ve kültür köprüsü olmuştur.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi