Elektron Dizilimi ve Atomların Kararlılığı

Elektron Dizilimi ve Atomların Kararlılığı

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Soy gazlar kararlı element atomlarıdır ve bileşik oluşturma yani elektron alma, verme ya da ortaklaşma eğilimleri yoktur. Ancak soy gazların dışındaki element atomları daha kararlı yapı olan soy gaz elektron dizilimine kendi elektron dizilimlerini benzetmek için elektron alır, verir ya da ortaklaşa kullanırlar. Bu olaylar için kullanacakları elektron sayıları elementlerin son katmanlarında bulunan elektron sayılarına göre değişmektedir.

  • Soy gaz atomlarından 2He atomunun son katmanında 2 elektron vardır. Bir atomun elektron dizilimini He soy gazına benzetmesi dublet kararlılığı olarak adlandırılır.
  • Diğer soy gaz atomlarının son katmanlarında 8 elektron vardır. Bir atomun son elektron dizilimini He dan başka soy gazlara benzetmesi oktet kararlılığı olarak adlandırlır.

Bir atomun son katmanında 1, 2, ya da 3 elektron varsa atom bu elektronlarını vererek kararlı hale geçer. Bir atomun son katmanında 5, 6, ya da 7 elektron varsa atom son katmanına elektron alarak ya son katmanındaki bazı elektronları ortaklaşa kullanarak kararlı hale geçer.

Flor atomu son katmanına 1 tane elektron aldığında son katmanında 8 elektron alur ve oktet kararlılığına uyar.

Alüminyum atomu son katmanındaki 3 tane elektron verdiğinde son katmanında 8 elektron olur ve oktet kararlılığına uyar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar