Elektron Dizilimi ve Atomların Kararlılığı 9. Sınıf Kimya

Elektron Dizilimi ve Atomların Kararlılığı 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

Elektron Katman Dizilimi (Pauli Prensibi)

Atom çekirdeğinin çevresinde elektronların yerleştiği belirli temel enerji seviyeleri vardır. Bu temel enerji seviyelerine katman adı verilir. Bir atoma ait elektronlar atomun çevresindeki farklı uzaklıklardaki bu katmanlarda bulunurlar. Bu nedenle elektronun çekirdek çevresindeki hareketi de üç boyutlu düşünülmelidir.

Atomda elektronların katman dağılımı yazılırken;
* Elektronlar öncelikle çekirdeğe en yakın katmana yerleşirler.

* Bir katmanın alabileceği maksimum elektronlar yerleştirildikten sonra elektronlar bir sonraki katmana yerleştirilmeye başlanır.

* Son katmanda bulunan elektron sayısı değerlik elektron sayısı olarak adlandırılır.

* Son katmanda en fazla 8 elektron bulunabilir.

Katmanlarda bulunabilecek elektron sayısı için bazı kurallar vardır.

* n değeri katman numarası olmak üzere, bir katmanın bulundurabileceği elektron sayısı en fazla 2.n2 bağıntısıyla hesaplanabilir.

Katmanlarda bulunabilecek en fazla elektron sayısı aşağıdaki gibi olur.

1. katmanda (n = 1) : 2.12 = maksimum 2 elektron
2. katmanda (n = 2): 2.22 = maksimum 8 elektron
3. katmanda (n = 3): 2.32 = maksimum 18 elektron
4. katmanda (n = 4): 2.42 = maksimum 32 elektron
5. katmanda (n = 5) : 2.52 = maksimum 50 elektron

Atomların elektronlarının katmanlara yerleştirilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

Üçüncü katmanda elektron sayısı 8 olana kadar elektronlar 1, 2 ve 3. katmanlara katman elektron kapasiteleri dikkate alınarak yerleştirilir.

Elektron sayısı 18Ar’den büyük olan atomlarda 3. katmanda 18 elektron olana kadar 3. katmandaki elektron sayısı 8’den küçük ve 4. katmandaki elektron sayısı 2’den büyük olmayacak şekilde elektronlar 3 ve 4. katmanlara yerleştirilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar