Başlıca Kimya Disiplinleri 9.Sınıf Kimya

Başlıca Kimya Disiplinleri 9.Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimyanın Uğraş Alanları

Kimyanın Ana Bilim Dalları

Organik kimya: Karbon temelli bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceleyen kimya dalıdır.

İnorganik kimya: Karbon (C) – hidrojen (H) bağı içermeyen bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.

Analitik Kimya: Bir örnekte bulunan bileşenlerin belirlenmesi, ayrılması ve miktarlarının ölçülmesi ile ilgilenen kimyanın ana bilim dalıdır.

Biyokimya: Canlı organizmaların işlevlerini ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalıdır.

Fiziko kimya: Organik ya da inorganik, yalın veya karışım hâlindeki kimyasal sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını incelemek amacıyla fiziksel kuramların (teori) ve tekniklerin kullanıldığı bir bilim dalıdır.

Kimya Alt Disiplinleri

Farmasötik Kimya

İlaç yapımı ve ilaç konusundaki araştırmalarla ilgili kimyanın alt disiplinidir. İdeal ilaç molekülünü bulmayı amaçlar. İdeal ilaç, hiçbir yan etkisi olmayan ilaçtır. Eczacılar, genel olarak kimyacı kabul edilir.

Agro Kimya

Hızla artan dünya nüfusu, sanayinin ve buna bağlı sanayileşmeye paralel şehirlerde yaşayan insan nüfusunun fazlalığı gıdaya olan gereksinimi artırmıştır. Bu nedenle Agro kimya alt disiplini doğmuştur. Agro kimyanın konusu tarım olup, Dünya nüfusunu besleyecek olan toprağı, özellikle de tarım toprağını zenginleştirmek, amacı doğrultusunda çalışmaktır.

Gıda Kimyası

Besin maddelerinin yapısını ve bileşenleri ile canlı organizmadaki işlevlerini inceleyen bilim dalıdır.

Petro Kimya

Ham petrolün rafine edilmesinden sonra arta kalan maddelerden elde edilen kimyasallarla ilgilenen kimyanın alt disiplinidir.

Çevre Kimyası

Sanayi ve evsel atıkların çevreye verdikleri zararlı etkileri araştırır ve sonuçlarını inceler.

Elektrokimya

Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümü ile elektrolizle maddelerin saflaştırılması ve kaplamacılık gibi konuları inceler.

Adli Kimya

Bir suç ile ilgili olan makro ve mikro ölçekteki bulguları esas alarak suçun aydınlatılmasını hedefleyen bilim dalıdır.

Jeokimya

Yeryüzünde doğal olarak gerçekleşen çözünme-çökelme olayları ile yeryüzünün kimyasal yapısını inceler.

Nükleer kimya

Atom altı taneciklerin davranışlarını ve atom çekirdeğini inceler.

Termokimya

Kimyasal tepkimelerdeki ısı değişimlerini inceler.

Medikal Kimya

Hastaların tedavisinde kullanılan kimyasal maddelerin yapısını ve özelliklerini inceler.

Polimer Kimyası

Günlük yaşamımızda sıkça karşımıza çıkan ve otomobil lastiğinden mutfaktaki teflon tavaya kadar pek çok polimer maddenin üretimi aşamasındaki kimyasal tepkimeleri inceleyen kimyanın alt disiplinidir.

Endüstriyel Kimya

Modern sanayide üretimi yapılan çimento, cam, porselen, seramik gibi yapı malzemeleri, deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ile patlayıcı maddelerin üretim aşamasını ve basamaklarını inceler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar