1. Balkan Savaşı (1912 – 1913) 11. Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih, Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 11. Sınıf

1. Balkan Savaşının Nedenleri

 • Rusya’nın Balkanlarda takip ettiği Panslavist politikaların etkisi Balkanlardaki gelişmelerin Osmanlı tarafından takip edilememesi Fransız İhtilali’nin Milliyetçilik akımının etkisi
 • Türklerin Balkanlardan tamamen atılmak istenmesi
 • Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin güçsüz olduğunun anlaşılması
 • Balkan devletlerinin Osmanlı’ya karşı ittifak kurmaları
 • İngiltere’nin, 1908’de Estonya’nın başkenti Reval’de yapılan görüşmeler sonucunda, Rusya’yı Balkan politikasında serbest bırakması
 • Kiliseler Sorununun Balkan devletlerinin lehine sonuçlanması

BİLGİ: Kiliseler Kanunu Nedir?

 • 3 Temmuz 1910’da Meclis’i Mebusan’da kabul edilmiştir.
 • Kanun, Patrikhaneye bağlı olan tartışmalı kiliselerin ve kiliselere ait vakıf mülklerinin belli ölçülere göre cemaatler arasında paylaştırılmasını öngörüyordu.
 • Osmanlı yöneticileri bu kanun ile Balkanlar’da yüzyıllardır devam eden kavganın duracağını düşünürken, Avrupalı devletlerin yıllarca teşvik ettiği Balkan devletleri ittifakının önündeki en ciddi engel de ortadan kalkmış oldu.

1. Balkan Savaşının Gelişimi

 • Karadağ’ın 8 Ekim 1912’de Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesiyle başladı. Savaş Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan’ın da katılımıyla kısa sürede genişledi. Osmanlı ordusu hazırlıksız yakalanması ve kötü yönetilmesi nedeniyle bu savaşta ağır yenilgiler aldı. Böylece Osmanlı Devleti birkaç hafta içinde Balkan topraklarının neredeyse tamamını kaybetti.
 • Rusya’nın desteklediği Bulgarların İstanbul’a yaklaşmış olmaları başta İngiltere olmak üzere Batılı devletleri endişelendiriyordu. Bunun üzerine İngiltere, savaşı bitirmek amacıyla Londra’da bir konferans toplanmasını sağladı.

Osmanlı Devleti Neden Yenilmiştir?

 • Ordunun siyasete karışması (Alaylı – Mektepli çatışması)
 • Savaştan önce Balkanlardaki askerlerin bir bölümünün terhis edilmesiOrdunun savaşa hazır olmaması
 • Osmanlı donanmasının yetersiz olması
 • Avrupa devletlerinin Balkan uluslarını desteklemesi
 • İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Balkan sınırlarının değişmeyeceğine dair verdikleri teminata güvenen Osmanlı’nın Balkanlar’da gelişen olayları takip etmemesi

Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)

 • Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye-Enez Hattı olarak kabul edildi.
  Osmanlı, Gelibolu Yarımadası hariç olmak üzere, Doğu Trakya ve Balkan topraklarının tamamını kaybetti.
 • Bulgaristan; Kavala, Dedeağaç ve Edirne’ye sahip oldu. Selânik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan’a verildi. Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan’a bırakıldı.
  Arnavutluk ve Ege adalarının durumu ise büyük devletlerin vereceği karara bırakıldı. Ege adalarının durumu ve Arnavutluğun sınır durumu büyük devletlerin kararına bırakıldı. Buna göre Ege Adaları fiilen elden çıkmıştır. I. Dünya Savaşı başlayınca; Ege Adaları meselesi askıya alınmış; Lozan Antlaşması ile Ege Adaları resmen Yunanistan’a verilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar