Türk İslam Devletlerinde Bilim Adamları ve Düşünürler


Kategoriler: Tarih

İBNİ SİNA

 • Tıp alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Kalp ve küçük kan dolaşımı üzerine önemli çalışmaları mevcuttur.
 • İbni Sina Avrupa’da “Avicenna” (Filozofların Prensi) olarak anılmıştır.
 • El-Kanun-u Fit-Tıp adı verilen eseri Avrupalılar tarafından 15 kez tercüme edilmiştir.

Uyarı: İslam dünyası Avrupa’nın düşünce yapısının gelişmesini sağlamıştır.

ÖMER HAYAM

 • Matematik, astronomi, edebiyat alanlarında çalışmalar yapmıştır.
 • Celali takvimini hazırlamıştır.

HAREZMİ

 • Matematik, coğrafya, astronomi alanlarında çalışmalar yapmıştır.
 • Cebiri sistemleştirmiştir.
 • Kitab’ül Cebl Ve’l Mukabele adlı eseri vardır.
 • Matematikte sıfırı bulmuştur.

FARABİ

 • Aklı ön planda tutarak pozitif bilimlerin gelişmesini sağlamıştır.
 • Türk-İslam dünyasında pozitif bilim Farabi ile başlamıştır. (Türk eğitim tarihinde ilk kez doğrudan eğitim bilimine yönelik görüşler ileri sürmüştür.)
 • Muallim-i Sani (İkinci öğretmen) ismiyle tanınmıştır.
 • El Medinet’ül Fazıla (Erdemli şehir) en önemli eserlerindendir.
 • Yunanlı düşünürlerin eserlerini açıklayarak İslam düşünce hayatının gelişmesini sağlamıştır.
 • Eserlerinin çoğu Latinceye çevrilerek uzun yıllar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.

Uyarı: Pozitif bilimler dışında Farabi Büyük Musiki ve Musikiye Giriş adlı kitaplarıyla Türk müziğini de geliştirmiştir.

GAZALİ

 • Büyük Selçuklu medresesi olan Nizamiye medresesinde baş müdürlük yapmıştır.
 • Batıni tarikatının fikirlerine karşı mücadele etmiştir.
 • En önemli eseri İhya’ül Ulumiddin’dir. (İlimlerin sınıflandırılması)

BİRUNİ

 • Bilimin gelişmesi için serbest düşünce ortamının olması gerektiğini savunarak Avrupa’daki skolastik düşünceyi eleştirmiştir.
 • Enlem ve boylam değerlerini tespit etmiştir.
 • Dünyanın güneş etrafında dönüşünün bir yılda gerçekleştiğini ispatlamıştır.
 • Gazneli Mahmut tarafından “sarayımın incisi” olarak isimlendirilmiş ve desteklenmiştir.
 • Asar’ül-Bakiye en önemli eseridir.

İBN–İ RÜŞT

 • Felsefe, tıp, astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.
 • Avrupa’daki skolastik düşünceyi sarsarak Rönesans’ın doğmasına ortam hazırlamıştır.
 • Akıl dinden üstündür düşüncesini savunmuştur.

Uyarı: Bunların dışında Selçuklu Devletinde Nasirüddin Tusi Trigonometri alanında çalışma yapmıştır.

 ] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar