Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) ve İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)


Kategoriler: Tarih

PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919)

İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı’nı kaybeden devletlerle imzalayacakları barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek amacıyla Paris Barış Konferansı’nı toplamışlardır. Ancak konferansta daha çok Osmanlı topraklarının nasıl paylaşılacağı gündeme gelmiştir.Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla İzmir ve çevresini İtalya’ya vermişlerdi. Ancak İngiltere Batı Anadolu’da güçlü bir İtalya’yı çıkarlarına uygun bulmadığı için İzmir ve çevresini Yunanistan’a vermek istemiştir. İngiltere, sahte belgeler hazırlayarak İzmir ve çevresinde Rumların çoğunlukta yaşadıklarını öne sürmüştür. Fransa ve ABD’yi kendi yanına çekmeyi başaran İngiltere, İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesini sağlamıştır. İtalya bu durumu çıkarlarına uygun bulmadığından konferansı terk etmiştir. Böylece İtilaf Devletleri arasında ilk görüş ayrılığı Paris Barış Konferansı’nda ortaya çıkmıştır.

İZMİR’İN İŞGALİ (15 MAYIS 1919)

İzmir’in Yunanistan’a verilmesi Paris Barış Konferansı’nda kararlaştırılmıştı. Yunanlar bu karara dayanarak 15 Mayıs 1919’da Rumların gösterileri arasında İzmir’i resmen işgale başladılar. İzmir’in işgaline ilk tepki Hukuk-ı Beşer Gazetesi’nin sahibi Hasan Tahsin’den geldi. Karşı saldırıya geçen Yunan askerleri Hasan Tahsin’i şehit ettiler. Yunanlar birkaç gün içerisinde binlerce Türkü öldürdüler. Yunanların İzmir’de uyguladıkları katliamlar işgallerin geçici olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu durum Kuvayi milliye hareketinin ortaya çıkmasında ve milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesinde etkili olmuştur.

Amiral Bristol Raporu

İşgallere karşı Türk halkının direnişe geçmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırınca Batı Anadolu’daki olayları incelemek üzere ABD’li Amiral Bristol başkanlığında bir heyet görevlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporda Batı Anadolu’daki katliamları Rumların yaptığı belirtilmiştir. Böylece Türklerin işgallere karşı direniş hareketini başlatmakla haklı oldukları ilk kez uluslararası alanda belgelenmiştir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi