Orta Çağda Avrupa TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

ORTA ÇAĞDA AVRUPA

Ortaçağ, 375 yılında Kavimler Göçü ile başlamış; 1453 yılında İstanbul’un fethi ile sona ermiştir.FEODALİTENİN ORTAYA ÇIKMASI

Avrupa’da Batı Roma İmparatorluğu’nun 478’da yıkılmasıyla da Avrupa’da siyasi birlik tamamen parçalanmış ve feodalite Avrupa’da şekillenmeye başlamıştır. Avrupa’da devlet otoritesinin kalmaması ve iç karışıklıkların anması üzerine kendini güvende hissetmeyen köylüler, güçlü senyörlerin himayesine girerek korunma yoluna gitmişlerdir.
Böylece efendi—köle ilişkisine dayanan feodalite Avrupa’nın tamamına hakim olmuştur.

FEODALİTE (DEREBEYLİK) REJİMİ

HAÇLI SEFERLERİ (Nedenleri ve Sonuçlarıyla)

MAGNA CARTA (BÜYÜK ŞART) (1215) ve YÜZYIL SAVAŞLARI (1337—1453)

ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER:

ÖRNEK  1 :

Ortaçağ Avrupası’nda;– Bilimle uğraşmak yasaktı.
– Okullar kilisenin denetimi altındaydı.
– Eğitim sadece soylulara veriliyordu.

Bu durumun;

I. sınıfsal farklılıkların artması,
II. bilimsel çalışmaların gerilemesi,
III. Skolastik düşüncenin önem kazanması

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I    B) I ve II    C:) I ve III    D) II ve III    E) I,  II ve III

ÇÖZÜM: Ortaçağ Avrupası’nda yer alan durumların;
I. sınıfsal farklılıkların anması,
II. bilimsel çalışmaların gerilemesi,
III. Skolastik düşüncenin önem kazanması Gelişmelerinde etkili olduğu söylenebilir. Doğru cevap (E) seçeneğidir.


ÖRNEK 2: Dördüncü Haçlı Seferi sonrasında, Bizans’ta hanedan değişikliği yaşanmış; İstanbul’dan kaçan Bizans soyluları İznik Rum İmparatorluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nu kurmuşlardır.

Bu bilgilerin;

I. Rum siyasi birliği bozulmuştur.
II. Haçlı Seferleri, Haçlı dünyasına da zarar vermiştir.
III. Bizans’ta egemen olan hanedan değişmiştir.

çıkarımlarından hangilerine dayanak oluşturduğu savunulabilir?A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III    D) II ve III     E) I, II ve III

Çözüm: Parçada verilen bilgiler
I. Rum siyasi birliğinin bozulduğuna
II. Haçlı Seferlerinin, Haçlı dünyasına da zarar verdiğine
III. Bizans’ta egemen olan hanedanın değiştiğine dayanak oluşturmuştur. Doğru cevap (E) seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi