Kovalent Bağların Polarlığı ve Apolarlığı


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

H2, O2, F2, N2, Cl2 gibi moleküllerde olduğu gibi kovalent bağ aynı cins atomlar arasında kurulabilir bu tür bağlarda elektronlar her atom çekirdeği tarafından eşit oranda çekilir. Böyle moleküllerde olduğu gibi aynı cins iki atomun elektronlarının ortaklaşa kullanmasıyla oluşan kovalent bağlara apolar (kutupsuz) kovalent bağlar denir.

HF, H2O, HCl, NH3, CH4 gibi moleküllerde olduğu gibi kovalent bağ farklı cins atomlar arasında kurulabilir bu tür bağlarda elektronlar her atom çekirdeği tarafından farklı oranda çekilir. Böyle moleküllerde olduğu gibi farklı cins iki atomun elektronlarının ortaklaşa kullanmasıyla oluşan kovalent bağlara polar (kutuplu) kovalent bağlar denir.] }

X, Y ve Z atomlarının elektron dizilimleri şekildeki gibidir. Buna göre X metal, Y ve Z ise ametaldir. XZ bileşiğinde, X metali ile Z ametali arasında elektron alışverişi ile İyonik bağ oluşmuştur. XZ bile iyonik bağlıdır. Farklı tür ametaller arasında elektron ortaklaşması ile polar
kovalent bağ oluşur. YZ3 bileşiği polar kovalent bağlıdır. Aynı tür ametaller arasında elektron ortaklaşması ile apolar kovalent bağ oluşur. 22 molekülü apolar kovalent bağlıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar