Kovalent Bağların Polarlığı ve Apolarlığı


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

H2, O2, F2, N2, Cl2 gibi moleküllerde olduğu gibi kovalent bağ aynı cins atomlar arasında kurulabilir bu tür bağlarda elektronlar her atom çekirdeği tarafından eşit oranda çekilir. Böyle moleküllerde olduğu gibi aynı cins iki atomun elektronlarının ortaklaşa kullanmasıyla oluşan kovalent bağlara apolar (kutupsuz) kovalent bağlar denir.HF, H2O, HCl, NH3, CH4 gibi moleküllerde olduğu gibi kovalent bağ farklı cins atomlar arasında kurulabilir bu tür bağlarda elektronlar her atom çekirdeği tarafından farklı oranda çekilir. Böyle moleküllerde olduğu gibi farklı cins iki atomun elektronlarının ortaklaşa kullanmasıyla oluşan kovalent bağlara polar (kutuplu) kovalent bağlar denir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi