Kovalent Bağların Polarlığı ve Apolarlığı 9.Sınıf Kimya


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

1. Apolar Kovalent Bağ

Elektron ilgileri aynı olan atomlar arasında oluşan kovalent bağın elektronlarının eşit oranda ortaklaşmasıyla oluşan bağa apolar kovalent bağ denir.

* O ametalinin kendi arasında yaptığı bağı ele alalım.
Lewis yapısını gösterelim. (8O)

2. Polar Kovalent Bağ

Elektron ilgileri farklı olan atomlar arasında oluşan kovalent bağın elektronlarının ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa polar kovalent bağ denir.

* CO2 molekülünün atomları arasında gerçekleşen bağı ele alalım. Lewis yapısını gösterelim. (6C, 8O)] }

X, Y ve Z atomlarının elektron dizilimleri şekildeki gibidir. Buna göre X metal, Y ve Z ise ametaldir. XZ bileşiğinde, X metali ile Z ametali arasında elektron alışverişi ile İyonik bağ oluşmuştur. XZ bile iyonik bağlıdır. Farklı tür ametaller arasında elektron ortaklaşması ile polar
kovalent bağ oluşur. YZ3 bileşiği polar kovalent bağlıdır. Aynı tür ametaller arasında elektron ortaklaşması ile apolar kovalent bağ oluşur. 22 molekülü apolar kovalent bağlıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar