İlk Türk Devletlerinde Sosyal Hayat 9.Sınıf Tarih

İlk Türk Devletlerinde Sosyal Hayat 9.Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

Devleti oluşturan birimler

  • Birey – Oğuş (Aile – başında aile reisi vardır.), Urug (Sülale – başında aile reisleri vardır.), Boy (Sülaleler birliği – başında bey vardır), Budun (Millet-Kün – başında han vardır.), Devlet (İl – başında Hakan vardır) tir.
  • Türklerde hiyerarşik bir yapının olması halkın sevk ve idaresini kolaylaştırmıştır. Ayrıca emre itaat edilmesi disiplini sağlamıştır. Böylece bu sistem sayesinde dağılan Türk devletleri çok kısa sürede tekrar devlet kurmuşlardır.
  • Türklerde toplumun temelini aile oluşturmuş, yaşam tarzlarından dolayı tek eşle evlilik (monogami) yaygınlaşmıştır. Ayrıca evliliklerde kadına Kalıng denilen maddi değeri olan eşya verilmiştir.
  • Türk toplum yapısında sınıflaşma kölecilik anlayışı yoktur.

Türklerde kölecilik anlayışının oluşmamasında;
1. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
2. Tarımsal faaliyetlerin az olmasından dolayı özel mülkiyetin gelişmemesi
3. Törenin halkın sınıflaşmasına müsaade etmemesi gibi durumlar etkili olmuştur.

  • Toplumda belli dönemlerde Toy adı verilen şenlikler yapılmıştır.

Toy şenliklerinde

1. Savaştan dönenler ağırlanmış
2. Av partileriyle sürüye zarar verecek hayvanlar öldürülmüş
3. Güreş, atıcılık (kemakeş), binicilik (cündilik), cirit, tepük gibi etkinlikler düzenlenmiştir.

Uyarı: Toy şenlikleri toplumu bir araya getirdiği için toplumda birlik ve beraberlik toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusu artmıştır. Aynı zamanda askeri yetenekler de gelişmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar