İkinci Dünya Savaşı’nın Dünya’ya, Avrupa’ya ve Türkiye’ye Etkileri Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

İkinci Dünya Savaşı’nın;

a) Dünya’ya etkileri

 • ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya arasında Yalta Konferansı düzenlendi ve yenilen devletlere uygulanacak yaptırımlar belirlenerek Dünya haritası yeniden şekillendi.
 • Dünya; Sovyet Rusya bloğu ve ABD — İngiltere bloğu olmak üzere ikiye ayrıldı.
 • Sovyet Rusya ve ABD dünyanın iki süper gücü haline geldi.
 • ABD ekonomik ve siyasi yönden daha da güçlenerek dünya politikasında çok önemli bir yere sahip oldu.
 • İlk kez nükleer silah (Atom bombası) kullanıldı ve 40 milyondan fazla insan hayatını kaybetti.
 • 1945’te “Birleşmiş Milletler Teşkilatı” kuruldu.
 • Savaşın yıkıcı sonuçlarının etkisi ile “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” yayınlandı.
 • Savaşı demokratik devletlerin kazanmasının etkisiyle, dünyada demokrasi eğilimi arttı.

b) Avrupa’ya Etkileri

 • Almanya doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı ve Doğu Almanya’da sosyalist bir idare kuruldu.
 • Dünya politikasında etkilerini kaybeden İtalya ve Almanya’nın yerini Sovyet Rusya almaya başladı.
 • Sovyet Rusya’nın nüfuzunda kalan Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk’ta (Doğu Avrupa ve Balkanlarda) sosyalizm etkisini gösterdi.

c) Orta Doğu’ya ve Sömürgelere Etkileri

 • Sömürgeciliğin önemi azaldığı için Hindistan, Mısır, Fas, Pakistan, Tunus, Cezayir ve Libya bağımsızlıklarını ilan ettiler.
 • ABD ve İngiltere’nin desteği ile 1948’de Filistin toprakları üzerinde İsrail Devleti kuruldu.
 • Almanya, İtalya ve Japonya sömürgelerinin çoğunu kaybettiler.

d) Uzak Doğu’ya Etkileri

 • Japonya Uzak Doğu’da etkinliğini kaybetti.
 • Çin’de sosyalist bir idare kuruldu.

e) Türkiye’ye Etkileri

 • İş gücünün önemli bir kısmını cephede tuttuğu için ekonomik yönden zarara uğradı.
 • Üretim düştü ve temel ihtiyaç ürünlerinin karşılanmasında güçlük yaşandı.
 • Dış alım ve satımlar durdu.
 • Karne ile ekmek dağıtıldı.
 • Maddi durumu iyi olan vatandaşlardan “Varlık Vergisi” ve “Toprak Mahsulleri Vergisi” alındı.
 • Dünyada demokrasi eğilimi arttığı için Türkiye’de de çok partili hayata geçildi.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar