Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi


Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Fizik Bilimine Giriş

Günümüz fizikçilerinin doğrudan uğraştığı alanların bazıları şöyle sıralanabilir.İletişim Sistemleri: İletişim sistemlerinde (optik iletişim, uydu iletişimi) kullanılan elektronik araçların araştırılması tasarımı ve geliştirilmesi.

Enerji Üretimi: Nükleer enerji, güneş enerjisi gibi birçok enerji üretme yöntemlerinin etkinliğinin artırılması.

Savunma sanayinde: Lazerler, mikrodalgalar kızıl ötesi ışınlar kullanılarak savunma sistemlerinin araç ve gereçlerinin araştırılması ve geliştirilmesi.Evrenin Doğuşu ve Gelişiminin Anlaşılmasında: Büyük patlama, kara delikler nötron yıldızları galaksiler ve uzay fiziğinin geliştirilmesi.

Biyofizik ve Tıp Araştırmalarında: Nükleer fiziğin tıptaki uygulamaları

Tıpta: X ışınlarının kullanımı, Nükleer manyetik Rezonans gibi tekniklerin kullanımı ile insan vücudunun taranması, bulguların belirlenmesi ve tedavisi.

Çevre Kirliliği: Hava ve çevre kirliliğinin ozon tabakasına etkisi dolayısıyla Güneş’ten gelen zararlı ışınların insan sağlığına etkileri.Malzeme: Elektronik optik, tıp, inşaat gibi bir çok alanlarda kullanılan dayanıklı güvenilir uzun ömürlü ve hafif malzemelerin araştırılması ve geliştirilmesi.

Bilim dalları gelişirken diğer bilim dallarından yardım alarak bunu başarabilirler. Yani hiçbir bilim dalı diğer bilim dallarından bağımsız olarak yoluna devam edemez. Mesela Matematik olmadan Fizik bilimini düşünebiliyor musunuz? Matematik fizik biliminin önünü aydınlatan bir ışıktır.

Fizikle uğraşan bilim adamları atomu ve onu oluşturan proton, nötron ve elektron gibi parçacıkları incelerken elektronların çekirdek etrafındaki yörüngelerde nasıl hareket ettiğini, bu yörüngelerin şeklinin nasıl olduğunu ve elektronu bularak kimyacılara yardımcı olmuşlardır.

Astronomi bilimi ile uğraşan bilim insanları ise elektronların çekirdek etrafındaki dolanımlarını fizik bilimi sayesinde öğrenerek bunları güneş sistemindeki gezegenlerin hareketlerine uyarlamışlardır. Yani bir bakıma fizik bilimi mikro alemden makro aleme geçişlerini sağlamıştır.

Bitkilerin fotosentez yapabilmeleri için öncelikle ışığı soğurmaları gerekir. Biyologlar soğurulan ışığın nasıl bir şekilde enerjiye dönüştürüldüğünü, hangi renkteki ışığın neden daha iyi sonuçlar verdiğini fizik bilimi sayesinde öğrenmişlerdir.Fizik biliminin tıp bilimine katkısı çoktur. Kemikteki kırıkların nerede ve ne şekilde olduğunu ameliyat etmeden bilebilmek için kullandıkları röntgen cihazı fizikçilerin tıp bilimine armağanıdır.

Aynı şekilde tıpçıların hastalığa tanı koyabilmek için kullandıkları MR cihazı, dopler cihazı, ultrason cihazı, elektro şok cihazı ve daha birçok cihaz fizikçilerin eseridir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi