Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Hikaye (Öykü), Türk Dili ve Edebiyatı
  • İtalyan yazar Boccacio hikâyeye bugünkü anlamda ilk edebî kimlik kazandıran sanatçıdır. 16. yüzyılda yazdığı Decameron adlı eseriyle ilk hikâye örneğini vermiştir.
  • Türk edebiyatında ilk edebî ürün olarak ortaya destanlar çıkmış; sonra masal, masallardan sonra halk hikâyeleri görülmüştür.
  • Tanzimat Dönemi’nde devletin birçok kademesinde başlatılan Batılılaşma hareketi, fert ve toplum düzeyinde dünyaya bakışta ve hayatı yaşayışta önemli bazı değişikliklere yol açtı. Batı dilleri ve özellikle Fransızca öğreniminin yaygınlaşması, aydınların Batılı anlamda roman ve hikâye örnekleriyle tanışmasına vesile oldu.
  • Türk edebiyatında ilk telif uzun hikâyeler Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılmıştır. Ahmet Mithat Efendi Kıssadan Hisse adlı kitapta topladığı, bir kısmı Aisopos ve FeneIon`dan alınmış fıkralardan oluşan ilk çalışmasından sonra 1870-1895 yılları arasında yirmi beş kitap içinde, bir kısmı uyarlama olarak otuz ayrı başlık altında yayımladığı Letaif-i Rivâyet serisinin Su-iZan, Esaret, Gençlik, Teehhül ve Felsefe-i Zenan’dan oluşan ilk beş hikâyesi 1870’te üç kitap hâlinde yayımlanmıştır. Bu kitap Türk edebiyatında yayımlanan ilk hikâye kitabıdır. Bir yıl kadar sonra Emin Nihat Bey’in yedi uzun hikâyeden oluşan Müsameretname’si parça parça yayıma başlanmıştır. Böylece hikâye türü Türk edebiyatında yayılmaya başlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar