Kategoriler: Felsefe

Evrimci bir filozof olarak tanınan Spencer bu yaklaşımını deneyci görüşüne de aktarmıştır. Spencer, bilgilerimizin kaynağı görüşünde deneyin yanında, kalıtımdan gelen özelliklerin de rolü olduğunu söylemiştir.

Ona göre, yeni doğan bir çocuk, atalarının birçok deneyleri sonucunda kazanmış oldukları zihinsel alışkanlıklara sahip olarak dünyaya gelir. Böylece Spencer, empirizmi, türlerin yapmış olduğu deneyler toplamı olarak görmüş ve kalıtımla temellendirmeye çalışmıştır.] }

Örnek: Duyu ve deneyimler aracılığıyla elde edilen, aralarında kesin bir neden-sonuç bağlantısı kurulamayan bilgiler gündelik bilgilerdir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, gündelik bilgiye örnek olamaz?
A) Bize doğru gelen kişinin arkadaşımız olduğunu bilmemiz
B) Gördüğümüz bir ağacın kiraz ağacı olduğunu bilmemiz
C) Dokunduğumuz kumaşın ıslak ya da kuru olduğunu bilmemiz
D) Çözdüğümüz sorudaki üçgenin iç açıları toplamının 180” olduğunu bilmemiz
E) Annemizin yüz ifadesinden onun kızgın olduğunu bilmemiz

Örnek: Felsefe öncelikle bir keşif ve bir serüven konusudur. Bu nedenle başlangıçtaki varsayımın bilindiği ancak sorunun son çözümünün bilinmediği bir bilimsel araştırmayla ortak yönü oldukça fazladır. Felsefi bir öğretinin ortaya çıkma öyküsü, bilimde olduğu gibi, nasıl, nerede, ne zaman ve özellikle de kimler gibi genel soruların yanıtlarında yatar.
Buna göre, felsefenin bilimle ortak olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deney ve gözleme başvurması
B) Araştırma ve kurgulamaya başvurması
C) Sonuçların kesin yargıya dayanması
D) Nesnel gerçeklikten yararlanması
E) Evrensel nitelikte olması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar