Herbert Spencer


Kategoriler: Felsefe

Evrimci bir filozof olarak tanınan Spencer bu yaklaşımını deneyci görüşüne de aktarmıştır. Spencer, bilgilerimizin kaynağı görüşünde deneyin yanında, kalıtımdan gelen özelliklerin de rolü olduğunu söylemiştir.Ona göre, yeni doğan bir çocuk, atalarının birçok deneyleri sonucunda kazanmış oldukları zihinsel alışkanlıklara sahip olarak dünyaya gelir. Böylece Spencer, empirizmi, türlerin yapmış olduğu deneyler toplamı olarak görmüş ve kalıtımla temellendirmeye çalışmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi