Felsefe Nedir? 11.Sınıf


Kategoriler: Felsefe

Felsefe, eski Grekçe’de “bilgelik sevgisi” anlamına gelen philosophia (philia – sevmek, sophia – bilgelik) teriminden gelir. Bilgelik; fizik, biyoloji, sosyoloji, kimya bilimleri gibi sınırlı bir varlık alanının bilgisini değil de bütün varlık alanlarını içine alan genel olarak varlığın bilgisini ifade eder. Böyle bir bilgi, tümel bir bilgidir. Felsefe, bu tümel bilgiye hakikat adını verir ve bu anlamda felsefe, hakikatı araştıran bir bilgi olur.

Bilimler kullandıkları deney yöntemiyle, doğru bilgiye ulaşmak isterler. Ancak bilimlerin amaçladığı doğruluk, sınırlı bir varlık alanındaki olaylarla ilgilidir. Felsefe ise bilimlerin kullanıldığı deneysel yöntemi kullanmaz. Felsefenin amaçladığı doğruluk, genel olarak varlığa ilişkin tümel bir doğruluktur. Buna göre felsefe; düşünme ve akıl yürütmelerle çalışan, salt teorik bir bilgidir.

Felsefe terimini ilk kez Grek filozof ve matematikçi olan Pythagoras kullanmıştır.
Philosophia: Bilgi ve bilgelik sevgisi anlamına gelmektedir.
Tanımı: Felsefe, öznel (subjektif) bir etkinliktir. Öznelliğinden dolayı herkesin üzerinde birleşebileceği bir tanımı yoktur.
> Felsefe, yolda olmaktır.
> Felsefe, “Felsefe nedir?” sorusuna cevap aramadır.
> Felsefe, var olanlar üzerine bilinçli düşünme etkinliğidir.
> Felsefe, insan ve evrenin değerini anlamak için sürdürülen en geniş bir araştırma, birleştirme ve bütünleştirme çabasıdır.

Örnek:


Çözüm: Parçada, felsefenin ve filozofun bilgeliği sevmesi ve ona ulaşmak istemesinden söz edilmektedir. Ayrıca soru kökünde filozofun bilgisini eylemine yansıttığı ve mutlu bir yaşam sürdürdüğü de vurgulanmaktadır. Soru kökünde bilgeliğin tanımı yapıldığı için A, D ve E seçenekleri doğru cevap olamaz. C seçeneğinde olduğu gibi felsefe için bilgeliği bir konuma, statüye getirmeden de söz edilmemektedir.
Cevap B

Not: Felsefi tavır, hayatı ve hayata dair her şeyi sorgulamayı, eleştirmeyi ve görünenlerin ardındaki gerçeği aramayı gerektirir. Bu tavır, felsefeciyi diğer insanlardan farklı kılar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar