Cephe Yağışları


Kategoriler: Coğrafya

Farklı karakterdeki hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında görülen yağışlardır. Sıcak havanın yoğunluğu az olduğundan, cephe boyunca soğuk havanın üzerine doğru yükselir. Sıcak havanın, yükselmesine ve soğuk havaya temas etmesine bağlı olarak sıcaklığı düşer. Bunun sonucunda yağışlar meydana gelir.Cephe yağışları daha çok tropikal ve kutupsal kökenli hava kütlelerinin karşılaştığı orta kuşakta görülür. Özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü ülkelerde, kış aylarında meydana gelen yağışlar cephe yağışlarıdır.

Cephe Yağışlarının Oluşumu

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi