Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Farklı karakterdeki hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında görülen yağışlardır. Sıcak havanın yoğunluğu az olduğundan, cephe boyunca soğuk havanın üzerine doğru yükselir. Sıcak havanın, yükselmesine ve soğuk havaya temas etmesine bağlı olarak sıcaklığı düşer. Bunun sonucunda yağışlar meydana gelir.

Cephe yağışları daha çok tropikal ve kutupsal kökenli hava kütlelerinin karşılaştığı orta kuşakta görülür. Özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü ülkelerde, kış aylarında meydana gelen yağışlar cephe yağışlarıdır.

Cephe yağışlarının özellikleri şunlardır:

  • Farklı sıcaklık ve nem özelliklerine sahip iki hava kütlesinin buluştuğu cephelerde oluşur.
  • Geniş veya dar bir alanda görülebilir.
  • Yağış şiddeti, cephenin tipi ve hava kütlelerinin özelliklerine göre değişir.
  • Bitki örtüsü ve iklim üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Cephe Yağışlarının Oluşumu] }

Soru: Yeryüzünde yamaç (orografik) yağışlarının en fazla görüldüğü bölgeler arasında, Güneydoğu Asya gelir. Bu bölgede yamaç yağışları daha çok, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde artış gösterir.
Bu durum bölgenin;
I. çok sayıda akarsuyun bulunması,
II. kıyı gerisinde, okyanustan gelen nemli hava kütle-
lerine dik yüksek sıradağların bulunması,
III. gür ormanlık alanların bulunması,
IV. ilkbahar ve yaz aylarında, Hint Okyanusu'ndan muson rüzgarlarının esmesi  gibi özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar