Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri Testleri, 7. Sınıf Testleri, Testler

7. Sınıf Hücre Test 1

Başla

Tebrikler - 7. Sınıf Hücre Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

7. Sınıf Hücre Test 2

Başla

Tebrikler - 7. Sınıf Hücre Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

7. Sınıf Hücre Test 3

Başla

Tebrikler - 7. Sınıf Hücre Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

7. Sınıf Hücre Test 4

Başla

Tebrikler - 7. Sınıf Hücre Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

 ] }

Soru: Aşağıdaki şekilde hücrenin bazı kısımları gösterilmiştir. Hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hücre zarı hücreyi korur, madde giriş çıkışını kontrol eder.
B) Sitoplazma, akışkandır ve organelleri barındırır.
C) Hücre zarı ölü bir yapıya sahiptir.
D) Çekirdek, hücrenin yönetim ve kontrol merkezidir.

Soru: İncelenen iki hücrede aşağıdaki yapılar gözlemleniyor. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hayvan ve bitki hücre örnekleri incelenmiştir.
B) Sentriyollerin bulunduğu hücre, marul yaprağından alınmıştır.
C) Kloroplast, bitki hücresinde gözlenmiştir.
D) Seniriyollerin gözlemlendiği hücrede, hücre duvarı gözlenmez.

Soru: Meryem mikroskop ile bir hücredeki yapı, faaliyet ve organelleri gözlemliyor. Aşağıdaki gözlemlerden hangisi hücrenin bitki veya hayvan dokusundan alındığını anlamak için yeterli değildir?
A) İhtiyaç duyduğu besin ve oksijeni kendi üretebiliyor.
B) Kofullar büyük ve az sayıda
C) Hücrede enerji üretim faaliyetleri gerçekleşiyor.
D) Hücre köşeli yapıda ve dışında sert bir yapı mevcut.

Soru: Aşağıda iki hücreye ait görseller verilmiştir. Bu iki hücre ve bu hücrelerin bulunduğu canlı grupları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yorum olur?
A) X hücresi zürafa kalbindeki bir hücre olabilir.
B) Y hücresi gül yaprağından alınmış olabilir.
C) Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek iki hücrede de ortak bulunan yapılardır.
D) X hücresi besin üretirken kloroplast aktif görev alır.

Soru:
* İnsan vücudunda yaklaşık 150 trilyon hücre bulunmaktadır.
* Bakteri, amip ve öglena gibi canlılar tek bir hücreye sahiptir.
* İnsanı çıplak gözle görebiliyorken bakteri, amip ve öglena gibi canlıları ancak mikroskopla görebiliriz.
Verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bazı canlılar tek hücreli bazıları ise çok hücrelidir.
B) Hücre, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür.
C) Bazı canlılar kendi besinini kendisi üretir.
D) Bakteri, tek hücreli bir canlıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar