Başlıca Kimya Endüstrileri

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimyanın Uğraş Alanları

Endüstri için gerekli olan kimyasal ham madde veya ara maddeleri üreten tesislerinin oluşturduğu bütüne kimya endüstrisi denir. İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya ve tekstil gibi birçok üretim tesisi kimya endüstrisinin parçalarıdır. Kimya endüstrisinin gelişmişliği ülkenin gelişmişliğini gösterir.

İlaç Endüstrisi

İlaç hastalıkların teşhisi ve tedavisi için kullanılan ve doğal kaynaklardan veya laboratuvarlarda yapay olarak elde edilen kimyasal maddelerdir. İlacın geliştirilmesi, testlerinin yapılması, insan vücudundaki tepkimeleri ve etkileri, üretilmesi, diğer ilaçlarla etkileşimlerinin araştırılması gibi konularda kimya biliminden yararlanılır.

Kimya endüstrisi ham madde, ara mamül ve son tüketici ürünlerini üretir. Örneğin, otomobil üretimi için demir ve çelik ham maddesini, tekstil için boya ara mamülünü ve son tüketici için deterjan üretir.

Petrokimya

Petrol ve doğal gaz ile bunlardan elde edilen kimyasal maddeler ile ilgilenen endüstri dalıdır. Petrol, petrol rafinerilerinde hem fiziksel hem de kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılır. Bu işlemler sonucunda benzin, mazot, gaz yağı, çözücüler, değişik yağlar, asfalt, parafin ve birçok hidrokarbon elde edilir.

Gübre Endüstrisi

Tarımda ürün verimini ve kalitesini arttırmak için toprağa ihtiyacına göre karıştırılan maddelere gübre denir. Gübreler hayvansal gübreler gibi doğal olabilir. Ancak günümüz ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gübre yoktur. Bu nedenle gübre fabrikalarında kimyasal yöntemlerle yapay gübreler üretilir. Gübrelerde bitkilerin ihtiyaç duyduğu temel elementler bulunur.

Boya Endüstrisi

Yüzeylerin korunması ve güzel görünmesi için kullanılan renkli maddelere boya denir. Boyalar, inşaat, tekstil, gıda, ahşap, metal gibi birçok alanda kullanılır. Boyaların eldesinde kimyasal yöntemler kullanılır. Boyanacak yüzeyin durumuna ve ortamın koşullarına göre ihtiyaç duyulan boyalar farklıdır. Bu nedenle boya endüstrisinde birçok farklı tür boya üretilir.

Tekstil Endüstrisi

Tekstil endüstrisinde iplik ve boya kullanılır. Kimya bilimi, iplik eldesinde, ipliklerin boyanmasında veya boyalı ipliklerin renksizleştirilmesinde ve boyanın ipliğe sağlam bir şekilde yapışmasının sağlanmasında kullanılır.] }

Petrokimya: Petrol, doğal gaz ve bunlardan elde edilen ürünlerle ilgilenen endüstri alanıdır (Görsel 1.2.9). Petrol ve petrol ürünleri başka ürünlere fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak dönüştürülür. Bu dönüşümler sırasında sıvı ve gaz yakıtlar, gaz yağı, çözücüler, makine-motor yağları, asfalt-zift, parafin, hidrokarbonlar gibi ürünler elde edilir.
Boya Endüstrisi: Boyalar; inşaat, tekstil, gıda, ahşap, metal gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Boyaların kullanıldıkları alanlara göre kimyasal yapıları farklılık gösterir (Görsel 1.2.11). Bu kimyasalların eldesi, uygulanması ve bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması işlemlerinde kimya biliminden yararlanılır


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar