Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 10. Sınıf
  • Dış kuvvetlerin (akarsu, buzul, rüzgâr, sel suları) aşındırdığı ve taşıdığı malzemeyi biriktirmesiyle oluşan topraklardır.
  • Dış kuvvetler taşıdığı malzemeyi hiç durmadan biriktirdiği için bu toprakların horizonları oluşmaz. Bundan dolayı yerli olmayan topraklardır.
  • Tarımsal faaliyetler için çok uygundur.
  • Mineral bakımından çok zengin ve verimi yüksek topraklardır.

Bilgi Kuşağı: Bulundukları ve oluştukları bölgenin iklimini, bitki örtüsünü ve anakaya özelliklerini yansıtmazlar.

  • Azonal (taşınmış) toprakların bulunduğu yerler; vadi tabanları, delta ovaları, eski göl tabanları, rüzgâr ve buzul biriktirmealanları, birikinti konisi, birikinti yelpazesi, taban seviyesi ovasıdır.

a. Alüvyal Topraklar: Akarsuların taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle oluşur. Oldukça verimli olan topraklardır. Daha çok akarsu boylarında ve delta ovalarında görülür. Örneğin Nil Nehri ağzındaki Nil deltası ya da Çukurova, Çarşamba ovalarında yaygındır.

b. Lösler: Rüzgârların taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle oluşmuş topraklardır. Kurak ve yarı kurak alanlarda görülür.

c. Morenler: Buzulların biriktirmesiyle oluşmuş topraklardır. Kutup bölgelerinde ve yüksek dağlık alanlarda görülür.

d. Kolüvyal Topraklar: Dağların yamaçlarında taşınan malzemelerin birikmesiyle oluşur. Oluşumunda akarsu ve seller etkilidir. “Birikinti konisi, birikinti yelpazesi ve dağ eteği ovalarının” bulunduğu yerlerde yaygın olarak görülür. Küçük taneli toprakların taşınmasıyla geride iri malzemeden oluşan topraklar kalır. Buna litosol topraklar denir.

e. Regoseller: Volkanik arazilerde kolüvyal topraklar üzerinde oluşan topraklardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar