Atatürk İlkeleri Amaçları Ortak Özellikleri Nitelikleri Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

ATATÜRK İLKELERİ

Atatürkçü Düşünce Sistemi • Temel esasları Atatürk tarafından belirlenen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir.
 • Atatürkçülük; Türk milletinin, bugün ve gelecekte tam bağımsızlığını, huzur ve refaha sahip olmasını, devletin millet egemenliği esaslarına dayandırılmasını, aklın ve ilmin rehberliğinde, Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılmasını amaçlar.
 • Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler bir bütündür; birbirlerinin tamamlayıcısıdır.

Atatürkçülüğün Nitelikleri

 • Atatürkçülük, ülke gerçekleri ile Türk milletinin ihtiyaçlarından kaynaklanan ve milli kültürümüze dayanan bir düşünce sistemidir.
 • Atatürkçülük; birbirine bağlı bir düzen ve uyum içinde işleyen, kendi içinde tutarlı, belirli bir amaca yönelik düşüncelerin ve ilkelerin oluşturduğu bir bütündür.

Atatürk İlkelerinin Amacı

Atatürk ilkelerinin amacı, Türk toplumunu, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak, bağımsız, onurlu ve mutlu bir hayat sürdürmesini sağlamaktır. Atatürk, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmesi için, Türk milletini, en geniş varlık, araç ve kaynaklarına kavuşturmak gerektiğini belirterek hem ekonomik kalkınmayı hem de milli kültürümüzün geliştirilmesini esas almıştır.

Atatürk ilkelerinin amaçları şunlardır:

 • Egemenliğin millete ait olmasını sağlamak
 • Sorunları aklın ve bilimin önderliğinde çözmek
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin, milletler arası ilişkilerde bağımsız ve saygın bir devlet olmasını sağlamak
 • Türk milletini çağdaş milletler seviyesine çıkarmak
 • Atatürk, Türk milletinin mutluluğunu ve refahını düşündüğü kadar, diğer milletlerin de mutluluğu ve refahını düşünür. insanlığın ancak aklın ve bilimin egemen olduğu, özgür ve demokratik ortamda, eşitliği ve bağımsız yapıyı koruyabileceğine inanır.

Atatürk İlkelerinin Ortak özellikleri:

Atatürk İlkeleri;

 • Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Bu nedenle kabul edilmelerinde hiçbir dış baskı, zorlama ve taklitçilik yoktur.
 • Atatürk tarafından hem söz hem de uygulama ile belirlenmiştir.
 • Yurt, millet, milli kültür esaslarını içermektedir.
 • Çağdaş hayatın gereklerine ve Türk milletinin özelliklerine göre belirlenmiştir.
 • Akıl ve bilim yoluyla konulan uygulamalardır.
 • Bir bütündür; birbirlerinin tamamlayıcısıdır.
 • Türk İnkılabı ile süreklilik kazanmıştır.
 • İleriye yöneliktir ve çağdaşlaşmayı hedef almıştır.
 • Geri kalmış ülkelere bir model oluşturmaktadır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi