Türkiye Selçuklu Devleti Yıkılış Dönemi 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih, Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi (1237-1246)

 • II. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıkmasında etkisi olan vezir Saadettin Köpek’in etkisinde kaldı.
 • Sadettin Köpek, kendisine muhalefet eden yetenekli devlet adamları ve komutanlarını görevden uzaklaştırdı.
 • Moğol tehlikesini önemsemediği için gerekli tedbirleri almadı.

Baba İshak İsyanı (1240)

Bu dönemde devletin iyi yönetilmemesi, ekonomik koşulların zorlaşması, göçebe Türkmenlerin yarattığı kargaşa nedeniyle Kahta ve Adıyaman’da başlayan Babai isyanı Anadolu’ya yayıldı ve güçlükle bastırılabildi.

Bu isyan hem hak ile yönetim arasındaki kopukluğu ortaya çıkardı, hem de devletin ne kadar güçsüz olduğunu Mogollara gösterdi.

Kösedağ Savaşı (1243)

 • Moğol İlhanlı hükümdarı Hülagü Han’ın gönderdiği Baycu Noyan komutasındaki Moğol ordusu Anadolu’ya gelerek Sivas’a kadar ilerledi. Türkiye Selçukluları Anadolu’ya saldıran Moğollara yenildi.

Kösedağ Savaşı’nın Sonuçları:

 • Anadolu’da Moğol egemenliği başladı.
 • Moğollar Türkiye Selçuklu Devleti’ni yıllık vergiye bağladı.
 • Türkiye Selçuklu Devleti’nde taht kavgaları başladı.
 • Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi.
 • Türklerin batıya yönelik fetih hareketleri bir süre durdu.
 • Anadolu’da Türk beylikleri yeniden kuruldu. Böylece Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
 • Anadolu’da asayiş ve güvenlik bozulduğu için ticari canlılık kayboldu.
 • 1306 yılında II. Mesut ölünce Moğol İlhanlılar Türkiye Selçuklu tahtına kimseyi çıkarmadı. Böylece Türkiye Selçuklu Devleti sona erdi. Moğolların Anadolu’daki etkisi 1336 yılında İlhanlı Devleti’nin yıkılmasına kadar devam etti.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar