Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya, Tarih
 • 1929’da ABD’de başlayan ekonomik kriz, bir dünya krizine dönüşmüştür. II. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük sanayi ülkeleri önemli bir ekonomik büyüme yaşamışlardır.
 • Hızlı bir nüfus artışı yaşanmıştır. Özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın fakir bölgelerinde bu artış daha hızlı olmuştur.
 • Sanayileşme, şehirlere göçü artırmıştır. Bu durum şehirlerin hızlı nüfus artışıyla genişleyerek iç içe geçmiş kentlerden oluşan metropollere dönüşmesine neden olmuştur. Alt gelir grubuna sahip insanların şehir merkezine uzak yerlere yerleşmesiyle banliyö ve varoşlar oluşmuştur. Aynı din, mezhep, inanç, ideolojiye mensup azınlıklar bir araya toplanarak gettoları meydana getirmişlerdir.
 • Şehirlerin büyümesi ulaşımda otomobil kullanımının yaygınlaşmasına, sosyal yaşamda geleneksel ilişkilerin değişmesine, büyük ailelerin parçalanmasına yol açmıştır.
 • Ülkelerin orduya önem vermesiyle askerî harcamalar artmıştır. Savaş yıllarında erkeklerin cephede olması nedeniyle birçok iş kolunda kadınlar çalışmaya başlamıştır. Savaştan sonra da kadınlar iş hayatında etkin olmaya devam etmişler, birçok kadın hareketi ortaya çıkmıştır.
 • Teknoloji alanında sağlanan gelişmeler günlük hayatı kolaylaştırmıştır. Tüketim teşvik edilmiş, reklamcılık hızla büyümüştür.
 • Uçaklar, seyahatlerde önemli hâle gelmiştir. Televizyon ve telefon kullanımı yaygınlaşmıştır. 1953’te renkli televizyon yayını başlamış, 1954’te çocuk felci aşısı geliştirilmiş, 1956’da ilk video kayıt cihazı geliştirilmiş, 1958’de kalp pili, 1960’da lazer icat edilmiştir.
 • Televizyonun icadıyla radyo ve sinemanın önemi azalmıştır.
 • Müzik alanında Rock and Roll müziği ortaya çıkmış, Elvis Presley büyük bir çıkış yaşamıştır.
 • Fen ve sosyal bilimlerde hızlı bir gelişme yaşanmıştır. II. Dünya Savaşı yıllarında ABD’li bilim insanlarının yaptığı ENIAC adlı bilgisayar gerçek anlamda çalışmaya başlamıştır.
 • Füze teknolojisinde yaşanan gelişme sonucunda SSCB tarafından Sputnik adlı ilk uydu uzaya gönderilmiştir.
 • Hidrojen atomlarının parçalanması, DNA’nın yapısının anlaşılması, tarımda ilaçlama ve gübrelemenin keşfedilmesi gibi gelişmeler yaşanmıştır.
 • Nazizm’in yayılması bilimde olduğu gibi sanat alanında da birçok kişinin Amerika’ya göç etmesine yol açmıştır. New York, “Batı’nın başkenti” unvanını almıştır.
 • Sporda Akdeniz Oyunları, 1951’de ilk kez Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenmiştir. Futbolda ilk kez 1955 – 1956 sezonunda düzenlenen UEFA Şampiyon Kulüpler Kupasını Real Madrid takımı kazanmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar