Saltanatın Kaldırılması Nedenleri (1 Kasım 1922) Siyasi İnkılaplar


Kategoriler: Tarih

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

NedenleriSaltanatın inkılaplara engel olması

İtilaf Devletleri’nin Lozan Barış Konferansı’na hem İstanbul Hükümeti’ni hem de TBMM’yi çağırmaları (Amaç; iki hükümet arasındaki görüş ayrılıklarından faydalanmaktır.)

Saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışına aykırı olması

TBMM bu nedenlerden dolayı 1 Kasım 1922’de çıkardığı kanunla saltanatı kaldırdı. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Son Osmanlı padişahı 17 Kasım’da ülkeyi terk etti. Bu gelişme üzerine TBMM Osmanlı soyundan Abdülmecit Efendi’yi halife ilan etti.

(Amaç: Vahdettin’in yurt dışında halifeliği Türkiye aleyhine kullanmasını önlemektir.)

Örnek: I. TBMM 1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırmış; fakat halifeliği kaldırmamıştır. Hatta Vahdettin’in yerine Abdülmecit Efendi’yi halife olarak seçmiştir.

Buna göre;

I. Halifeliğin kaldırılması için ortam uygun değildir.
II. Ulusal egemenlik gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
III. Halifelik, millet egemenliğine bağlı bir makam durumuna gelmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I   B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III   E) I, II ve III

Doğru cevap E seçeneğidir.

SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

Türk milleti, milli bağımsızlığı gerçekleştirirken milli egemenlik anlayışının önündeki engelleri de kaldırmaya başladı. Padişahın iradesine bağlı olan saltanat sistemi kaldırıldı. Milli egemenlik anlayışına dayanan cumhuriyet sistemi kuruldu.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi