Müslüman ve Türk Bilim Adamlarının Haritacılık Tarihindeki Yeri


Kategoriler: Coğrafya, Harita Bilgisi

Haritacılık, Dünya’nın en eski bilimlerinden biridir. Matematik, geometri, trigonometri, coğrafya, astronomi, fizik gibi bilim dallarının haritacılık biliminin gelişmesine katkıları olmuştur.

Kaşgarlı Mahmud; “Divanü Lugati”t-Türk”(Türkçe sözlük) isimli kitabında bir Dünya haritası çizmiştir. Dünya’nın tepsi gibi düz ve yuvarlak olduğu kabul edilen kroki görünümündeki Dünya haritasında, çeşitli ülkelerin birbirlerine göre konumları belirtilmiştir.

Piri Reis; Osmanlı donanmasının hakim olduğu denizlere ait “Kitab-ı Bahriye” adında bir kitap yazmıştır. Harita yapımıyla ilgili “Eşkalname” adında bir bilim kitabı ile 1528 tarihini taşıyan “Hint Denizi Haritası” gibi yapıtları İstanbul’daki Deniz Müzesi’nde bulunmaktadır.

Piri Reis 1513 yılında ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasında Amerika’nın içerlerini ve güney kutbundaki dağları da göstermiştir. Günümüzde uydularla belirlenebilen birçok yer şeklinin gösterildiği bu haritanın bir bölümü, Topkapı Müzesi’nde bulunmaktadır.

Matrakçı Nasuh; haritacı anlayışı, minyatüre uygulayan ilk ressamdır. “Menazil” (Hedefler) isimli yapıtında 16. yüzyılda yapılmış Anadolu atlası vardır.

Seydi Ali Reis; seyahatleri sırasında gördüklerini Arapça ve Farsçadan yaptığı derlemelerle “Mir’atü’l-Memalik” (Ülkelerin Aynası) adlı kitabı yazmıştır.

Katip Çelebi’nin en önemli eseri olan “Cihannüma” (Dünya’yı Gösteren) coğrafya alanında doğu görüşten batı görüşe geçişte önemli bir dönüm noktasıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar