Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı

İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür. Yunanistan’da eskiden lir adı verilen saz eşliğinde söylendiğinden bu adı almıştır. Bu şiir türünde aşk, ayrılık, gurbet gibi konular işlenir. Divan edebiyatında gazeller, şarkılar, murabbalar; halk edebiyatında ise koşmalar ve semailer bu türe örnektir. Yeni edebiyatta ise türlü nazım şekillerinde kullanılmıştır.

Geceleyin bir ses böler uykumu
İçim ürpermeyle dolar: Nerdesin
Arıyorum yıllar var ki ben onu
Âşıkıyım beni çağıran bu sesin] }

Tanzimat'la birlikte şiirler konularına göre isimlendirilmeye başlanmış, Batı edebiyatındaki sınıflandırma edebiyatımızda da kullanılmıştır. Böylece şiirler lirik, epik, dramatik, pastoral, didaktik, satirik olarak sınıflandırılmıştır. Şimdi de bu şiir türleri hakkında bilgi edinelim.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "birini, bir toplumu, bir olay ya da durumu alaycı, iğneleyici ifadelerle yermek, eleştirmek için yazılan" şiir türleri birlikte verilmiştir?
A) Taşlama - didaktik şiir - hicviye
B) Lirik şiir - pastoral şiir -taşlama
C) Epik şiir - satirik şiir - didaktik şiir
D) Hicviye -taşlama - yergi
E) Epik şiir - hicviye -taşlama

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Sırtında eski püskü bir elbise alan adam köprünün altında uyuyakalmış.
B) Ortalıkta dolaşan yalan yanlış bilgilerle hareket edilmez.
C) Bundan on yıl önce göl kenarında irili faklı pek çok kuş yaşardı.
D) Masanın üstündeki vazoya kırmızı kırmızı güller yerleştirmiş.
E) Eskiden konu komşu ziyaret edilir, dostluklar sıcak tutulurdu.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar