Lirik Şiir


Kategoriler: Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı

İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür. Yunanistan’da eskiden lir adı verilen saz eşliğinde söylendiğinden bu adı almıştır. Bu şiir türünde aşk, ayrılık, gurbet gibi konular işlenir. Divan edebiyatında gazeller, şarkılar, murabbalar; halk edebiyatında ise koşmalar ve semailer bu türe örnektir. Yeni edebiyatta ise türlü nazım şekillerinde kullanılmıştır.Geceleyin bir ses böler uykumu
İçim ürpermeyle dolar: Nerdesin
Arıyorum yıllar var ki ben onu
Âşıkıyım beni çağıran bu sesin

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi