Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Karbonhidratlar Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Karbonhidratlar Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Karbonhidratlar Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Karbonhidratlar Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Karbonhidratlar Test 3

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Karbonhidratlar Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön] }

Soru: Organik bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yapısında karbon ve hidrojen elementleri bulunur.
B) Canlılar ihtiyaç duydukları tüm organik bileşikleri kendileri üretir.
C) Yapıcı ve onarıcı olarak görev yapar.
D) Metabolik olayların düzenlenmesini sağlar.
E) Hücrede yönetim işlevini üstlenir.

Soru: Karbonhidrat molekülleri içerdikleri şeker sayısına göre,
a. Monosakkarit
b. Disakkarit
c. Polisakkarit
olmak üzere üçe ayrılır.
Verilen karbonhidrat çeşitlerinin içerdikleri şeker sayısına göre çoktan aza doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) a > b > c     B) b > c > a   C) c > b > a
D) a > c > b     E) c > a > b

Soru: Monossakkarit çeşitlerinden olan heksozlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Glikoz, fruktoz ve galaktoz molekülleri izomerdir.
B) Glikoz, fotosentezle üretilir ve diğer besin monomerlerine dönüştürülebilir.
C) Glikoz, suda tam olarak çözünürken fruktoz ve galaktoz suda çözünmez.
D) Fruktoz, meyve şekeri olarak adlandırılır.
E) Galaktoz, bitkilerlerde de bulunmasına rağmen daha çok memelilerin sütünde bulunduğu için süt şekeri olarak adlandırılır.

Soru: Aşağıda bir maltoz molekülünün oluşum şeması gösterilmiştir. Buna göre maltoz molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sentezi sırasında bir molekül su oluşur.
B) Hidrolize uğradığında tek çeşit monosakkarit açığa çıkar.
C) Sentezi sadece hücre içinde gerçekleşir.
D) Hidrolizi sırasında ATP harcanır.
E) Sentezi sırasında hücrede madde yoğunluğu azalır.

Soru: İnsanlar, beslenmeleri sırasında ihtiyaç duydukları besinleri genellikle polimer olarak alırlar ve sindirim kanallarında gerçekleştirdikleri hidroliz tepkimeleriyle polimerleri monomerlerine parçalayıp hücre zarından geçebilecek büyüklüğe getirirler. Buna göre sağlıklı bir insanda aşağıda verilen sindirim enzimlerinden hangisi üretilemez?
A) Selülozu sindiren
B) Nişastayı sindiren
G) Maltozu sindiren
D) Laktozu sindiren
E) Glikojeni sindiren

Soru: Aşağıda bazı karbonhidrat çeşitlerinin özellikleri verilmiştir.
* Bitkilerin glikoz deposudur.
* Mantarların hücre duvarında ve böceklerin dış iskeletinde bulunur.
* Genel olarak bitki haricindeki diğer canlıların glikoz deposudur.
* Süt şekeri olarak adlandırılır ve memeliler tarafından üretilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi özelliği verilen bir karbonhidrat çeşidi değildir?
A) Nişasta    B) Gilikojen    C) Selüloz
D) Kitin     E) Laktoz


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar