Kapıkulu Askerleri 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 10. Sınıf, Tarih

Osman Bey Dönemi’nde fetihler gönüllü birliklerle gerçekleştirilmiş, gaza ve cihat anlayışı ön plana çıkartılmıştı. Aşiret, alperen ve akıncıların kullanıldığı bu fetihlerde sefer sonrası herkes kendi işinin başına dönerdi. Orhan Bey Dönemi’nde ise bu kuvvetlerin yetersiz kalmasıyla birlikte Yaya ve Müsellem ordusu kurulmuş ve düzenli orduya geçilmiştir. Bu ordunun piyadelerine yaya, süvarilerine ise “müsellem” adı verilmiştir.

I. Murat Dönemi’nde ise Yaya ve Müsellemlerin ihtiyacı karşılayamaması üzerine Kapıkulu Ocakları kurulmuştur. Bu ocak Kapıkulu Piyadeleri ve Kapıkulu Süvarileri olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Bu ocağa asker temin etmek için “Pençik sistemi” uygulanmıştır.

Kapıkulu Piyadeleri: Yeniçeri Ocağına asker yetiştirmek için Gelibolu’da kuruldu. Bu ocağa 1363 tarihinde çıkarılan Pençik Kanunu ile asker alındı.

Pençik sistemi, Osmanlı Devleti’nde savaşlarda ele geçirilen askerlerin veya esirlerin 5/1’nin devlete ait olması, bu kişilerin devlet tarafından Acemi Oğlanlar Ocağına alınarak asker olarak yetiştirildikleri sistemdir.

Devşirme sistemi yabancı ülkelerde ele geçirilen ya da Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslim çocuklarından asker ve yönetici olarak yararlanılmasına dayanır. Bu sistemde önce bu kişiler Türk ve Müslüman adetlerine göre yetiştirilir sonra Acemi oğlanlar Ocağında askeri eğitim alırdı. Bunlar içerisinden zeki ve yönetici karaktere sahip olabilecekler saraydaki Enderun mektebinde yönetici olmak için eğitim görür, diğerleri ise Yeniçeri Ocağı ve diğer askeri sınıflara alınırdı.

Yeniçeri Ocağı: I. Murat zamanında Edirne’de kuruldu. Kapıkulu Ocağı’nın en kalabalık ve savaş gücü yüksek grubuydu. Padişahın otoritesinin güçlenmesinde, uç beylerinin kontrol altında tutulmasında etkili olmuşlardır. Ok, yay, kılıç, balta ve gürz gibi silahları iyi derecede kullanırlardı. Yaya olarak savaşan Yeniçeriler savaşta padişahın yanında bulunurdu. Komutanlarına Yeniçeri Ağası denirdi. Devletten üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlardı. Barış zamanında merkezdeki kışlalarında yaşar ve eğilim görürlerdi. Askerlik dışı işlerle ilgilenmeleri ve emekli olana kadar evlenmeleri yasaktı.

Kapıkulu Süvarileri: l. Murat zamanında sipahi ve silahtar olarak iki bölük olarak kurulmuştur. savaşlarda padişahın yanında bulunur, Tuğ ve silahlarını taşırlardı. Padişahın güvenliğinden sorumlu olan bu bölükler itibar ve derece olarak Yeniçerilerden daha üstündü ve maaşları daha fazlaydı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar