Soru: İslamiyet öncesi dönemde binicilik ve atıcılıkta usta olan Türk kadınları, savaşlara erkeklerle birlikte katılmıştır. İslamiyete geçişin ardından da bu gelenek sürdürülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinin savaşlara katılması, yukarıdaki bilgileri doğrulamaktadır?
A) Ahiyân-ı Rûm B) Bâcıyân-ı Rûm
C) Abdalân-ı Rûm D) Gaziyân-ı Rûm
E) Yaya ve müsellemler

Soru: Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara “tahrir” adı verilmiştir. Tahrir defterlerine aşağıdakilerden hangisinin kaydedildiği söylenemez?
A) Vergi gelirleriyle kaç yeniçeri askerinin yetiştirileceği
B) Toprağın mülkiyetinin kime ait olduğu
C) Toprağı kimlerin işleyeceği
D) Alınacak verginin miktarı ve cinsi
E) Vergilerin kimlere verileceği

Soru: Osmanlı Devleti’nde dirlik topraklarından haslar hanedan mensuplarına ve vezirlere, zeametler orta dereceli yöneticilere, tımarlar ise savaşlarda yararlılık gösteren askerlere kiraya verilmiştir.
Bu uygulama Osmanlı Devleti’nde dirlik dağıtımının aşağıdakilerden hangisine göre yapıldığını gösterir?
A) Bölgede yaşayanların uğraşlarına
B) Halkın yaşam biçimi ve düzeyine
C) Kişilerin idari mevkilerine
D) Toprakların yerleşim merkezlerine yakınlığına
E) Kişilerin ihtiyaçlarına

Soru: Aşağıdakilerden hangisi tımar sistemiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) I. Murat döneminde uygulanmaya başlanmıştır.
B) Vergilerin toplanmasını kolaylaştırmıştır.
C) Üretimin sürekliliği sağlanmıştır.
D) Donanmanın giderleri karşılanmıştır.
E) Vergi gelirleriyle memur maaşlarının ödenmesi ve merkez hazineden harcama yapılmadan asker yetiştirilmesi sağlanmıştır.

Soru: Osmanlı Devleti’nin sürekli ve düzenli orduya geçmesinde,
I. geçici kuvvetlerin savaşa vaktinde gelmemesi,
II. kuşatmaların uzun sürmesi ve aşiret kuvvetlerinin uzun muhasaralara dayanamaması,
III. savaş zamanlarında toplanan askerî zümrelerin dağınık ve askerî disiplinden yoksun olması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız l    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) II ve III    E) I, II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar