İş Nedir?

İş Nedir?

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, İş, Güç, Enerji, Verim

İş Nedir?Günlük yaşamda çalışma ile ilgili bize düşen rolü yerine ge- tirdiğimizde iş yapmış sayılırız. Yapılan etkinlikler çoğu za- man “iş yapma” olarak tanımlanır. Fakat bunların bazıları iş, enerji veya güç kavramlarının bilimsel anlamları ile örtüştü- ğü hâlde bazıları örtüşmeyebilir. Fizikte ise iş yapmanın hedefi enerji aktarmaktır. Kuwet uy~ gulayarak gerçekleştirilen enerji aktarımına iş denir.

Fiziksel anlamda iş yapılması için bir cismin, uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Buna göre, fiziksel anlamda bir iş yapılabilmesi için aşağıdaki iki şartın sağlanması gerekir.

1. Cisme kuvvet uygulanmalıdır.
2. Cisim kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir.  • İş skaler bir büyüklüktür.
  • İş W ile gösterilir ve birimi joule dür.
  • Kuwet birimi Newton (N), yer değiştirme birimi metre (m) olarak alındığında, Joule = Newton . metre dir.
  • 1000 Joule = 1 kiloJoule dür.
  • Hareket yönüne zıt yönde uygulanan kuvvetin yaptığı işin işareti negatiftir.
  • Sürtünmesiz ortamda yapılan iş cismin kütlesine bağlı değildir. Sürtünme varsa dolaylı olarak bağlıdır.İş Çözümlü Örnekler

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi