İş Nedir?

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, İş, Güç, Enerji, Verim

İş Nedir?

Günlük yaşamda çalışma ile ilgili bize düşen rolü yerine ge- tirdiğimizde iş yapmış sayılırız. Yapılan etkinlikler çoğu za- man “iş yapma” olarak tanımlanır. Fakat bunların bazıları iş, enerji veya güç kavramlarının bilimsel anlamları ile örtüştü- ğü hâlde bazıları örtüşmeyebilir. Fizikte ise iş yapmanın hedefi enerji aktarmaktır. Kuwet uy~ gulayarak gerçekleştirilen enerji aktarımına iş denir.

Fiziksel anlamda iş yapılması için bir cismin, uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Buna göre, fiziksel anlamda bir iş yapılabilmesi için aşağıdaki iki şartın sağlanması gerekir.

1. Cisme kuvvet uygulanmalıdır.
2. Cisim kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir.

  • İş skaler bir büyüklüktür.
  • İş W ile gösterilir ve birimi joule dür.
  • Kuwet birimi Newton (N), yer değiştirme birimi metre (m) olarak alındığında, Joule = Newton . metre dir.
  • 1000 Joule = 1 kiloJoule dür.
  • Hareket yönüne zıt yönde uygulanan kuvvetin yaptığı işin işareti negatiftir.
  • Sürtünmesiz ortamda yapılan iş cismin kütlesine bağlı değildir. Sürtünme varsa dolaylı olarak bağlıdır.

İş Çözümlü Örnekler] }

Günlük yaşantımızda pek çok iş yaparız. Yaptığımız bu işlerin fen anlamında iş ile aynı olup olmadığını düşünelim. Fen anlamında iş dediğimiz zaman bir cisme kuvvet uygulanması gerektiğini ve bu kuvvetin etkisi ile de cismin yer değiştirmesi gerektiğini biliriz. Yani iş kuvvet ile yolun çarpımıdır. Bir cisme kuvvet uyguladığımızda cisim uygulanan bu kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa iş yapılmış olur. Bu tanıma göre, bir cisme 1 N'luk kuvvet uygulayıp, 1 metre yol aldırdığımızda 1 Joule'lük iş yapmış oluruz. Eğer uygulanan kuvvet cisme yol aldırmıyorsa iş yapılmaz. Cisim her zaman uygulanan kuvvet yönünde hareket etmeyebilir. Bu durumda kuvvetin dik bileşenleri bulunur. İşi yapan bileşen yer değiştirme doğrultusundaki bileşendir. Bir cisim sürtünmeli yüzeyde hareket ediyorsa sürtünme kuvveti de iş yapar. Sürtünme kuvveti daima hareket yönüne ters yöndedir. Bu yüzden sürtünme kuvvetinin yaptığı iş negatif (-) tir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar