Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Mücadele 12. Sınıf, Tarih
 • TBMM ile Ermenistan arasında olmuştur.
 • Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşaltacak.
 • Sarıkamış, Kars, Kağızman ve Iğdır Türkiye’ye bırakılacak.
 • Ermeniler Doğu Anadolu’da hak iddia etmekten vazgeçecek.
 • Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü ve Aras Nehri olacak.
 • Ermeniler Sevr Antlaşması’nı tanımayacak ve Türkiye’ye karşı düşmanca davranışta bulunmayacak.

Gümrü Antlaşması’nın Önemi

 • Bu antlaşma TBMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısıdır.
 • Bu antlaşma ile doğuda savaş sona ermiş, buradaki kuvvetler kaydırılarak Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesi sağlanmıştır.
 • Bu antlaşma daha sonraki gelişmelerde de etkili olmuştur.
 • TBMM’yi tanıyan ilk devlet Ermenistan (her ne kadar Sovyet Rusya tarafından işgal edilmiş olsa da) olmuştur.
 • Türkiye Devleti ifadesi ilk kez diplomatik bir belge olan Gümrü Antlaşmasında yer almıştır.

BİLGİ: Doğu Sınırımızın Kesinlik Kazanması

 • 3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması,
 • 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması,
 • 13 Ekim 1921 Kars Antlaşması

ile gerçekleşmiştir.] }

Ermeniler

I. Wilson llkeIeri'nde yer alan "Osmanlı ülkesinde azınlıklara çoğunlukta oldukları yerlerde egemenlik hakkı tanınmalıdır." kararı doğrultusunda Doğu Anadolu'da nüfus çoğunluğu iddiasıyla batılı devletlerin desteğini almaya çalışmışlardır.

SONUÇ: ABD Başkanı Wilson'un, Doğu Anadolu'nun tamamında hak iddiasında bulunan Ermeni isteklerini araştırmak üzere gönderdiği General Harbord'un gelişine Ermeniler umutlanmış; ancak Harbord'un raporunda "Ermeni isteklerinin asılsızlığı" yer alınca umutları kırılmıştır.

II. Birinci Dünya Savaşı sonrası toplanan Paris Barış Konferansı'na davet edilmişler ve "Büyük Ermenistan" hayaline kavuşma umutlarını artırmışlardır.

 • General Harburd raporuna rağmen Doğu Anadolu ve Kafkasları nüfuzu altına almak isteyen İngiltere, Ermenileri desteklemeye devam etmiş, Sevr Antlaşması'nda İtilafların da onayını alarak Ermeni Devleti maddesine yer vermiştir.
 • Sevr Antlaşması`na dayanarak Doğu Anadolu'yu ele geçirmek isteyen Ermeniler Van, Bitlis, Erzurum, Kars ve Nahçivan'a saldırmışlar; sivil halka karşı zulüm ve katliam hareketlerine yönelmişlerdir.
 • TBMM'nin kararı ile Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu, Ermenilere karşı 28 Eylül 1920'de taarruza geçmiş;
 • 29 Eylül'de Sarıkamış, 30 Ekim'de Kars, 7 Kasım'da Gümrü'yü ele geçirmiştir. Türk ordusu karşısında direnemeyeceğini gören Ermeniler barış istemiş ve 3 Aralık 1920'de Gümrü Antlaşması yapılarak Türk - Ermeni Savaşı sonlandırılmıştır.

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar