Düzgün Çembersel Hareket video Soru Çözümleri 12. sınıf fizik

Düzgün Çembersel Hareket video Soru Çözümleri 12. sınıf fizik

Kategoriler: Ders Videoları

Düzgün Çembersel Hareket Soru Çözümleri video Hocalara geldik

Yatay Düzlemde Düzgün Çembersel Hareket

Sürtünmenin önemsiz olduğu yatay bir düzlemde r uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlı m kütleli cisme j büyüklüğünde sabit bir hızla çembersel hareket yaptırılsın (Şekil 1.5: a). Cismin A noktasından geçişi sırasında cisme etki eden kuvvetlerin gösterildiği serbest cisim diyagramı Şekil 1.5: b’deki gibidir.

Cisim A noktasından geçerken yatay düzlemin tepki kuvveti yer çekimi kuvvetine eşittir. İpte meydana gelen gerilme kuvveti de cismi, hareketin yörünge merkezine doğru çeken merkezcil kuvvettir. Sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan bu cisme A, B, C ve D noktalarından geçerken etki eden ip gerilmeleri eşit büyüklüktedir.

Düşey Düzlemde Düzgün Çembersel Hareket

Bir ipin ucuna bağlı ve düşey düzlemde çembersel hareket yapan cisme (Şekil 1.6: a), yörüngesi üzerinde seçilen noktalardan geçerken serbest cisim diyagramları Şekil 1.6: b’de verilmiştir. Bu noktalarda cisme etki eden merkezcil kuvvetler incelenirse

Yatay, Düşey ve Eğimli Zeminlerde Araçların Emniyetli Dönüş Şartları

Kara yollarındaki trafik uyarı levhaları sürücülere yolun özellikleri ve uyulması gereken hız limitleri hakkında bilgiler vermektedir. Sola tehlikeli viraj levhası, yolun sola dönen bir kısmına yaklaşıldığını gösterirken (Görsel 1.5: a) sağa tehlikeli viraj yön levhası ise görüş mesafesi kısa, yarıçapı dar olan sağa doğru viraja yaklaşıldığı bilgisini verir (Görsel 1.5: b).

Yatay Virajda Hareket

Bir araç virajı dönerken araca, virajın merkezine doğru merkezcil bir kuvvet etki eder (Şekil 1.7). Araç, viraja girdiğinde aracın hareketine dik doğrultuda ve tekerlekler ile zemin arasında ve yönü virajın merkezine doğru olan bir sürtünme kuvveti oluşur. Aracın virajı güvenle dönebilmesi için merkezcil kuvvet, statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerinden küçük ya da bu değere eşit olmalıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar