Denk Önermeler 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Mantık, Matematik

Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye eşdeğer önermeler veya denk önermeler adı verilir. p ve q gibi iki önermenin doğruluk değeri aynı ise, p ≡ q şeklinde yazar, “p önermesi q önermesine denktir” diye okuruz. r ve s gibi iki önermenin birbirine denk olmaması  biçiminde gösterilir. “r önermesi s önermesine denk değildir” diye okunur.

Örnek

p: “5 + 2 = 7”
q: “Bir hafta yedi gündür.”

önermeleri doğru olduğu için, p ve q nun doğruluk değeri 1 dir; bunun için, p ve q önermeleri denktir. Yani; p ≡ q ≡ 1 dir.

Örnek: Aşağıda verilen önermelerden birbirine denk olanları bulalım.

p : “-24 = 16″
q: “-7-9 = -16”
r : “7 – (-7) = o”
s : “Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.”

Çözüm: p ve r önermeleri yanlış olduğundan p ≡ 0 ve r ≡ 0 dır.
q ve s önermeleri doğru olduğundan q ≡ 1 ve s ≡ 1 dir.
p ≡ 0, r ≡ 0 olduğundan p ≡ r
q ≡ 1, s ≡ 1 olduğundan q ≡ s
p ≡ 0, q ≡ 1 olduğundan p denk değildir q dur.

Sonraki konumuz Bir Önermenin Değili (Olumsuzu) konusudur.

Bir Önermenin Değili (Olumsuzu) konusuna gitmek için tıklayın.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar