Matematik

Matematik dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümlerine bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ortaokul ve lise bazında matematik ders notlarına ulaşabilirsiniz. Matematik kategorisinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf ile birlikte ygs ve lys konularına ağırlık veriyoruz. Bu konular tamamlandıktan sonra orta okul ve ilkokul konularına da sitemizde yer vermeye başlayacağız.

Köklü ifadeler konu anlatımı

Köklü İfadeler Konu Anlatımı ve Çözümlü Sorular 1. bölüm İsabet Yayınları Video Köklü İfadeler Konu Anlatımı ve Çözümlü Sorular 2....

Üslü ifadeler konu anlatımı

Üslü İfadeler ve Üslü Sayıların Özellikleri Konu Anlatımı 1. bölüm İsabet Akademi Video Üslü İfadeler ve Üslü Sayıların Özellikleri Konu...

Standart Puanlar: T ve Z Puanı nedir?

Standart Puanlar T ve Z olmak üzere iki çeşittir. Z puanı: Z puanı bir verinin ortalamadan kaç standart sapma kadar uzakta olduğunu...

Mutlak değer, Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler Konu Anlatımı

Mutlak değer nedir, özellikleri, Mutlak değerli denklemler ve eşitsizlikler İsabet Akademi Konu Anlatımı Video 1. bölüm Mutlak değer nedir, özellikleri,...

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler konu anlatımı

Aralık Kavramı ve Eşitsizliğin Özellikleri Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri 1. bölüm İsabet Akademi Aralık Kavramı ve Eşitsizliğin Özellikleri Konu...

Birinci dereceden denklemler konu anlatımı

İsabet Akademi Birinci dereceden denklemler konu anlatımı Videosu a ve b gerçek sayı ve a sıfırdan farklı olmak üzere ax+b=0...

Rasyonel sayılar konu anlatımı 9. Sınıf

Rasyonel Sayı: a ve b birer tam sayı ve b sıfırdan farklı olmak üzere a/b şeklinde ifade edilebilen sayılara rasyonel sayılar denir....

Tam Sayılar Konu Anlatımı 9. Sınıf

Tam Sayılar: Z = {…, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …} kümesine tam sayılar kümesi, bu kümenin her bir...

Doğal Sayılar Konu Anlatımı 9. Sınıf

Doğal Sayılar: N = {0, 1, 2, 3, …} kümesine doğal sayılar kümesi, bu kümenin her bir elemanına da doğal...

Gerçek sayılar konu anlatımı

Doğal Sayılar: N = {0, 1, 2, 3, …} kümesinin elemanlarının her birine doğal sayı denir. En küçük doğal sayı...

Küme problemleri Konu Anlatımı

Küme Problemleri konusu 9. sınıf matematik müfredatında Kümeler Ünitesinde Kümelerde İşlemler konusundan hemen sonra gelmektedir. Kümeler konusunda genellikle Ygs de...

Kartezyen çarpım ve özellikleri

Öncelikle bu konuda sıralı ikili kavramının bilinmesi gerekmektedir. Kısaca hatırlatırsak (a, b) ifadesine sıralı ikili demiştik. a birinci bileşen ve...

Sıralı ikili nedir?

a ve b elemanlarının (a, b) biçiminde yazılmasıyla elde edilen elemana sıralı ikili veya kısaca ikili denir. (a, b) sıralı ikilisinde...

Kümelerde De Morgan kuralları

Augustus De Morgan kimdir hayatı Augustus De Morgan 27 haziran 1807 yılında Hindistan’da babasının askerlik görevi sırasında dünyaya gelmiş İngiliz Matematikçidir....

Kümelerde işlemlerin özellikleri

Kümelerde işlemlerin özellikleri: A ∪ A = A A ∩ A = A A ∪ B = B ∪ A...

Kümelerde Tümleme işlemi konu anlatımı

E evrensel küme ve A kümesi E evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere, A kümesinde olmayıp Evrensel kümede olan elemanların...

Kümelerde fark işlemi konu anlatımı

A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A fark B kümesi denir ve A – B veya A \ B...

Ayrık Küme nedir

Hiç bir ortak elemanı bulunmayan kümelere ayrık kümeler denir. A ile B iki ayrık küme ise A ∩ B = Ø...

Kümelerde kesişim işlemi konu anlatımı

A kümesi ile B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir. A ve B kümelerinin kesişimi A ∩ B...

Kümelerde Birleşim işlemi

İki ya da daha fazla kümenin tüm elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir. A ile B kümelerinin birleşimi A ∪...

Alt küme tanımı ve Alt küme sayısı

A ve B iki küme olsun. A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise o zaman A...

Eşit kümeler nedir?

Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. Eleman sayıları eşit olup farklı elemanlardan oluşan kümeler eşit değildir. A ile B...

Evrensel küme nedir?

Evrensel Küme: Üzerinde işlem yapılan ve tüm kümeleri kapsayan en geniş kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme genellikle E ile...

Sonlu küme, sonsuz küme ve boş küme nedir?

Konuya başlamadan önce kümeler konusu ile ilgili olan diğer konularımızı da incelemek isterseniz konu başlıkları aşağıdadır. Tıklayıp görebilirsiniz. 9. sınıf...

Küme gösterim yöntemleri nelerdir?

Üç çeşit küme gösterim yöntemi vardır. Bunlar liste yöntemi, ortak özellik yöntemi ve venn şeması yöntemidir. 1) Liste yöntemi: Kümenin...

Küme nedir tanımı ve örnekleri

* İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Herhangi bir topluluğun küme olabilmesi için tanımının kesin olması yani kişiye göre değişken...

Kümeler konu anlatımı 9. sınıf matematik

İsabet Yayınları 9. sınıf matematik kümeler konu anlatımı videoları Küme Nedir, Kümelerin Gösterimi, Boş, Sonlu, Sonsuz ve Evrensel Küme, Alt...

Bir doğru parçasını belli bir oranda içten ve dıştan bölen noktanın koordinatları

Bu yazımızda uç noktalarının koordinatları verilen bir doğru parçasını verilen bir oranda içten veya dıştan bölen bir noktanın koordinatlarının nasıl...

Bir doğru parçasının orta noktası

Bir doğru parçasının orta noktasını bulma konusu 10. sınıf matematik müfredatında Analitk Geometri ünitesinde Doğrunun Analitik İncelenmesi konusu içerisinde bulunur...

İki nokta arasındaki uzaklık

Dik koordinat sisteminde A(x1, y1) ve B(x2, y2) noktaları arasındaki uzaklık ABC dik üçgeninde pisagor bağıntısı uygulanarak bulunur. İki Nokta...

Sonraki Sayfa »