Matematik

Kök Derecesi Genişletme ve İç İçe Kökler

Kök Derecesi Genişletme İç İçe Kökler

Köklü ifadeler konu anlatımı

Not: Konunun sonunda diğer hocalar tarafından hazırlanmış köklü ifadeler konu anlatımı videolarını bulabilirsiniz. Köklü ifadeler Köklü İfadelerin Özellikleri Paydanın Rasyonel...

Üslü Denklemler ve Eşitsizlikler

Üslü Denklemler Üslü Eşitsizlikler

Üslü İfadelerle İlgili Özellikler

am . an = am+n Tabanları eşit olan ifadeler çarpılırken, üstler toplanır ve ortak tabanın üstü olarak yazılır Üstleri eşit...

Üslü Sayılarda Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme

Üslü İfadelerde Dört İşlem Üslü İfadelerde Toplama İşlemi Tabanları ve üsleri aynı olan ifadeler toplanırken, kat sayıların toplamı ile ortak...

Bir Gerçek Sayının Negatif Kuvveti

a sıfırdan faklı bir geçek sayı olmak üzere, a ve b sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere, Sex shop

Gerçek Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri

a ∈ R ve n ∈ N+ olmak üzere, an ifadesine üslü ifade denir ve “a nın n. kuvveti” diye okunur....

Üslü ifadeler ve Denklemler

Üslü İfadenin Tanımı: n pozitif tam sayı ve a gerçek sayı olmak üzere, a sayısının kendisiyle n defa çarpılmasına a...

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİK VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ a, b ve c sabit gerçek sayılar ve a ve b sıfırdan farklı...

Birinci Dereceden iki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

a, b ve c sabit gerçek sayılar, a ve b sıfırdan farklı olmak üzere, x ve y değişkenleri için ax...

Mutlak değer, Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler Konu Anlatımı

Mutlak Değer Nedir Tanımı Sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir x reel sayısının başlangıç noktasına (orjin) olan uzaklığına x sayısının mutlak...

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

Not: Sayfanın en altında birinci dereceden eşitsizlikler konusu ile ilgili diğer öğretmenler tarafından hazırlanmış videoları bulabilirsiniz. Birinci Dereceden bir bilinmeyenli...

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

a, b, c ∈ R olsun, Bir eşitliğin her iki yanına aynı sayı eklenip çıkarılabilir. Bu durumda eşitlik değişmez. a...

Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı

Sayı doğrusunda farklı iki noktanın aralarındaki tüm gerçek sayılardan oluşan alt kümeye aralık denir. Aralıklar verilen kümenin uç noktalarının kümeye...

Denklem ve Eşitsizlik Kavramı

Bir veya daha fazla değişken içeren birbirine eşit iki niceliğin matematiksel ifadesine denklem denir. Denklemlerin ifade edilmesinde “=” sembolü kullanılır....

Sayı Kümeleri ve Koordinat Düzlemi

Sayı doğrusu gerçek sayılar kümesinin bir gösterim şeklidir. Düzlem üzerindeki bir noktanın yerini ifade etmek için ise aşağıdaki şekilde gösterildiği...

Gerçek sayılar (Reel Sayılar) kümesi

Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye, gerçek (reel) sayılar kümesi denir. Gerçek sayılar kümesi, R =...

İrrasyonel Sayılar Kümesi

Herhangi iki rasyonel sayı arasında sonsuz sayıda rasyonel sayı bulunabilmesine karşılık sayı doğrusu üzerindeki her bir nokta bir rasyonel sayı...

Rasyonel sayılar Kümesi

Rasyonel Sayı: a ve b birer tam sayı ve b ≠ 0 olmak üzere, a/b şeklindeki ifadelere rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar...

Tam Sayılar Kümesi

Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …} kümesinin her bir elemanına tam sayı denir. Doğal sayılar...

Doğal Sayılar ve Sayma Sayıları Kümesi

Sayma Sayıları Kümesi N+ = (1, 2, 3, 4, 5, 6, …} kümesinin her bir elemanına sayma sayısı denir. Sayma...

İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

Sıralı ikili ve Kartezyen Çarpım konu anlatımı videosu Kartezyen Çarpım çözümlü örnekler Kartezyen Çarpım Konu Anlatımı İsabet Akademi Video Sıralı...

Matematik dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümlerine bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ortaokul ve lise bazında matematik ders notlarına ulaşabilirsiniz. Matematik kategorisinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf ile birlikte ygs ve lys konularına ağırlık veriyoruz. Bu konular tamamlandıktan sonra orta okul ve ilkokul konularına da sitemizde yer vermeye başlayacağız.

Sonraki Sayfa »