Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Denklem ve Eşitsizlikler, Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar, Dersler, Matematik, Problemler

Sayı Problemleri Çözümlü Sorular] }

Matematik Diline Çevirme: Verilen bir problemin matematik sembolleriyle ifade edilmesine matematik diline çevirme denir.

Örnek .. 1
"Hangi sayının 3 fazlası 11 dir?"
ifadesinin matematik dilindeki karşılığını yazalım:
Sayımız x olsun. Bu durumda x in 3 fazlası 11 sayısına eşit olacaktır. Buna göre, "Hangi sayının 3 fazlası 11 dir?" ifadesinin matematik dilindeki karşılığı, x + 3 = 11 şeklinde olacaktır.

Örnek.. 2
"Hangi sayının 2 katının 3 eksiği 25 tir?"
ifadesinin matematik dilindeki karşılığını yazalım:
Sayımız x olsun. Bu durumda x in 2 katının 3 eksiği 25 sayısına eşit olacaktır. x in 2 katı 2x olduğuna göre, "Hangi sayının 2 katının 3 eksiği 25 tir?" ifadesinin matematik dilindeki karşılığı,
2x - 3 = 25 şeklinde olacaktır.

Örnek .. 3
"İki sayının çarpımı 21 dir." ifadesinin matematik dilindeki karşılığını yazalım:
Sayılarımız x ve y olsun. Bu durumda x ile y nin çarpımı 21 sayısına eşit olacaktır. Buna göre, bu ifadenin matematik dilindeki karşılığı,
x . y = 21 şeklinde olacaktır.

Örnek .. 4
"Ardışık iki sayının toplamı 37 dir."
ifadesinin matematik dilindeki karşılığını yazalım:
Küçük sayımız x olsun. Büyük sayımız x + 1 sayısına eşit olacaktır. Buna göre, "Ardışık iki sayının toplamı 37 dir." ifadesinin matematik dilindeki karşılığı,
x + (x + 1) = 37 şeklinde olacaktır.

Sayı Problemleri

Problem Çözme Adımları

Bir problem çözülürken; aşağıdaki adımlar sırasıyla izlenir:

  1. Verilenler belirlenir.
  2. İstenen belirlenir.
  3. Problemdeki ilişkileri matematik diline çevirmeye yetecek kadar sembol seçilir.
  4. Problem, seçilen sembollerle matematik diline çevrilir.
  5. 4. adımda elde edilen bağıntılar, denklem çözme metotlarından yararlanılarak çözümü yapılır.
  6. Bulunanın, soruda istenen olup olmadığı kontrol edilir.

Bir sayının 5 fazlası : x + 5
Bir sayının üç katı : 3x
Bir sayının üçte ikisi : 2x / 3
Bir sayının karesi : x üzeri 2
Bir sayının karesinin üç katı : 3.(x üzeri 2)
Bir sayının 3 katının karesi : (3.x) üzeri 2
Bir sayının 2 katının 1 eksiği : 2x – 1
Bir sayının 2 eksiğinin 3/4 ü:  (x – 2).3/4
Bir sayının karesinin 3 eksiğinin yarısı: ((x üzeri 2) - 3)/2
İki sayının toplamı 5 ise bu sayılar: x ve 5 – x
İki sayıdan birinin 2 katı diğerinin 3 katına eşitse bu sayılar sırasıyla, 3x ve 2x tir.
Bir sayının karesinin 6 eksiği kendisine eşitse, (x üzeri 2) – 6 = x
şeklindeki denklemler kurulur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar