Örten fonksiyon nedir?


Kategoriler: Matematik

f : A → B fonksiyonu için f(A) = B ise yani görüntü kümesi değer kümesine eşit ise f fonksiyonu örten fonksiyondur.

Değer kümesinin her y elemanı için x eksenine paralel çizilen tüm doğrular fonksiyonun grafiğini en az bir noktada kesiyorsa bu fonksiyon örtendir.orten-fonksiyon

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi