Kategoriler: Felsefe

Sokrates’e göre, bilgilerimiz doğuştandır. Bunu kanıtlamak için, hiç geometri bilmeyen bir köleye, yöneltmiş olduğu sorularla bir geometri problemini çözdürür. Sokrates’e göre, öğretmen öğrenciye yeni bir şey öğretmez, ancak onun bildiği düşünceleri, ruhunda gizli olarak bulunan düşünceleri uyandırır, gün ışığına çıkarır.

Bizim temel bilgilerimiz, mantığın prensipleri gibi aklımızda doğuştan vardır. Doğuştan getirdiğimiz bu bilgileri açığa çıkarmak için Sokrates, bir karşılıklı konuşma metodu geliştirir. Bu metoda diyalektik denir. Bu metod, insan ruhunda bulunan kavramları aydınlatmak için ustaca yürütülen bir karşılıklı konuşma sanatıdır ve iki aşamadan meydana gelir. Bu aşamalar ironi ve maiotiktir. İroni (alay) ile Sokrates, ilkin karşılıklı konuşma yaptığı ve bir şeyler bildiğini sanan kimsenin aslında hiçbir şey bilmediğini ona kanıtlardı. Maiotik (doğurtma sanatı) ile de yine ustaca sorduğu sorularla onda gizli olarak bulunan bilgileri ortaya çıkarırdı.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar