Simya ve Kimya Arasındaki Farklar

Simya ve Kimya Arasındaki Farklar

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Simyadan Kimyaya

Temel olarak simya bir bilim değildir. Kimya ise bir bilimdir. Bunun nedenleri,

  • Simyacılar çalışmalarını deneme – yanılma metodu ile yapmışlardır. Kimyacılar ise bilimsel çalışma basamaklarını kullanarak deneysel çalışmalar yapmıştır.
  • Simyacılar sistematik bilgi birikimi oluşturmamışlardır. Ancak kimya çalışmalarını paylaşarak sistematik bir bilgi birikimi oluşturmuştur.
  • Simyacıların birçoğu ölümsüzlüğe ya da sonsuz zenginliğe ulaşmak için hayali çalışmalar yapmışlardır.
  • Simya her maddenin diğer maddelerle etkileşimini ayrı ele almıştır. Kimya bilimi ise maddelerin yapısı ve özellikleri arasında ilişki kurup bu ilişkiler çerçevesinde araştırmalar yapar.

sayılabilir.

Bilimsel Çalışma Basamakları

Simya ve kimyayı birbirinden ayıran Bilimsel çalışmadır. Bilimsel çalışma ise belirli basamaklardan oluşur. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir.

1. Gözlem: Gözlem yaparak problemi keşfetme
2. Hipotez oluşturma: Probleme çözüm sunma
3. Deney yapma: Çözümün kontrollü ortamda test edilmesi
4. Teori ortaya koyma: Hipotez deneyle ispatlanırsa teori olur.
5. Sonuçları paylaşma: Teorinin diğer bilim insanları ile paylaşılması
6. Kural oluşturma: Teori, aksi hiçbir zaman ispatlanamayacak durumda ise kural haline gelir.] }

Örnek: Simyacılar bilim insanı ve çalışmaları bir bilim olarak kabul edilmez. Bunun nedeni,
I. Çalışmalarını deneme yanılma ile yapmaları
II. Ölümsüzlük iksirini keşfetmek için çalışma yapmaları
III. Sistematik bilgi birikimi oluşturmamaları hangileri olabilir?
Çözüm: Bilimsel bir çalışma yukarıda anlatılan bilimsel basamakların takip edilmesi ile gerçekleştirilir. Simyacılar ise bu basamaklardan herhangi birini kullanmadan doğrudan deneme - yanılma metodu ile çalışmışlardır. Bu nedenle bilim kabul edilmemiştir. I neden olabilir. Bir insanın hayali hedefler peşinde koşması bilimsel çalışma yapmasına engel değildir. Günümüzde kullandığımız uçak, telefon televizyon gibi birçok araç bir zamanlar hayaldi. II neden değildir. Bir çalışmaya başlamadan önce bir bilim insanı, diğer bilim insanlarının oluşturduğu sistematik bilgi birikiminden yararlanır. Elde ettiği sonuçları da bu sistematiğe dahil eder. Simya ise sistemli bir bilgi birikimi oluşturmamıştır. III neden olabilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar