Simya ve Kimya Arasındaki Farklar 9.Sınıf kimya

Simya ve Kimya Arasındaki Farklar 9.Sınıf kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Simyadan Kimyaya

SİMYA İLE KİMYA ARASINDAKİ FARKLAR

  • Simya, antik çağlardan beri var olan bir alandır. Kimya ise 17. yüzyılda modern bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır.
  • Simya, birçok farklı kültürde ve medeniyette görülmüştür. Kimya ise evrensel bir bilim dalıdır.
  • Simya, günümüzde alternatif tıp ve New Age gibi alanlarda hala kullanılmaktadır. Kimya ise birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Simya teorik temellere dayanmayan, sınama-yanılma yöntemi ile yapılan çalışmaları içerir.

Simya alanında yapılan bu çalışmalar kimya biliminin gelişmesine öncülük etmiştir. Simyada sistematik bilgi birikimi oluşmamıştır, bir bilim değildir.

Kimya teorik temellere dayanan, teorilerin deney sonuçları ile sağlamlaştırıldığı çalışmaları içerir. Sistematik bilgi birikimi oluşmuştur ve bir bilimdir.

Kısaca simya, kimya biliminin atasıdır diyebiliriz. Simyacılar tarafından keşfedilen birçok şey daha sonra kimyacılar tarafından kullanılmıştır.

  • Robert Boyle, Priestley, Lavoisier ve Dalton modern kimyanın gelişmesine katkıda bulunmuştur.
  • Robert Boyle bilinen hiçbir yöntemle kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan her saf maddenin element olduğunu öne sürmüştür.
  • Lavoisier deneylerinde teraziyi kullanarak kütlenin korunumu kanununu bulmuştur.

Modern kimyacılardan olan Robert Boyle ve Isaac Newton simya ile ilgili çalışmalarda da bulunmuştur.


I. Simya bilimsellikten uzak, sınama yanılmaya dayalı çalışmalar içerir.
II. Damıtma, simyadan kimyaya aktarılan kazanımdır.
III. Elektroliz, simyacılar tarafından geliştirilen bir saflaştırma yöntemidir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III] }

Örnek: Simyacılar bilim insanı ve çalışmaları bir bilim olarak kabul edilmez. Bunun nedeni,
I. Çalışmalarını deneme yanılma ile yapmaları
II. Ölümsüzlük iksirini keşfetmek için çalışma yapmaları
III. Sistematik bilgi birikimi oluşturmamaları hangileri olabilir?
Çözüm: Bilimsel bir çalışma yukarıda anlatılan bilimsel basamakların takip edilmesi ile gerçekleştirilir. Simyacılar ise bu basamaklardan herhangi birini kullanmadan doğrudan deneme - yanılma metodu ile çalışmışlardır. Bu nedenle bilim kabul edilmemiştir. I neden olabilir. Bir insanın hayali hedefler peşinde koşması bilimsel çalışma yapmasına engel değildir. Günümüzde kullandığımız uçak, telefon televizyon gibi birçok araç bir zamanlar hayaldi. II neden değildir. Bir çalışmaya başlamadan önce bir bilim insanı, diğer bilim insanlarının oluşturduğu sistematik bilgi birikiminden yararlanır. Elde ettiği sonuçları da bu sistematiğe dahil eder. Simya ise sistemli bir bilgi birikimi oluşturmamıştır. III neden olabilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar