Osmanlıda Ekonomik Hayat Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

EKONOMİK HAYAT

Tarım

Osmanlı toplumunda bulunan gayrimüslim halk ticari faaliyetlere önem verir ve şehirde otururdu. Müslüman halk ise tarım ekonomisine ağırlık vererek kırsal kesimde yaşardı. Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler XVII. yüzyılda tarımla uğraşan çiftçiyi de etkiledi. Ürün üzerinden peşin alınan öşür vergisi çiftçinin üretimdeki gücünü önemli ölçüde kırdı.

Ticaret

Padişahlar ve devletin ileri gelenleri ticareti de göz ardı etmedi. Ticaret yolları üzerinde ve durak yerlerinde kervansaray yapımı devletin sıkça başvurduğu bir yöntemdi. Bunun dışında yol güvenliğinin sağlanması için geçit yerlerinde derbentçiler yerleştirilmekteydi. Osmanlı toplumunda Lonca ve Ahi Teşkilatı’nın ticaret hayatındaki yeri büyüktü.

Loncaların görevleri şunlardı;

  • Esnaf ile hükümetin ilişkilerini düzenlemek,
  • Üyelerine kredi sağlamak,
  • Çalışamayan üyelerini korumak ve yoksullara yardım etmek,
  • Zararlı rekabeti önlemek ve kâr oranını belirlemek,
  • Fiyatları ve üretilen malları denetlemekti.

Şehirlerde ticaret amaçlı oluşturulan bedestenlerin önemli bir yeri vardı. Yükselme Döneminde İstanbul, Bursa, Selanik, Kahire ve Kırım önemli ticari merkezlerdi. Ticaret yolları aracılığıyla Doğu ülkelerinin yün, halı, pamuk, yağ, deri ve tuz gibi malları Avrupa’ya satılırken Batı’dan ise saat, ayna, kalay, kurşun ve cam eşya gibi mallar alınırdı.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar